Bjuvs kommuns logga

  Lämna synpunkter

  Har du synpunkter på verksamheten i Bjuvs kommun? Berätta det gärna för oss. Dina synpunkter hjälper oss att ge bättre service till invånarna i Bjuv.

  Det är mycket värdefullt för oss att få reda på vad du tycker om kommunens verksamhet. Vi välkomnar alla synpunkter, såväl positiva som negativa. Dina förslag och synpunkter hjälper oss att förbättra kvaliteten på verksamheten och servicen till invånarna.

  Du kan välja att skicka in synpunkter anonymt. Om du lämnar namn och adress, telefon eller e-postadress kommer vi att meddela dig hur dina synpunkter tas om hand.

  Vi tar emot, dokumenterar och följer upp alla synpunkter som kommer in. Inom fem arbetsdagar får du en bekräftelse på att vi mottagit dina synpunkter och inom 10 arbetsdagar ska du få ett svar från ansvarig handläggare. Gäller ditt ärende vård- och omsorgsverksamheten ska du få svar inom fyra veckor.

  Lämna synpunkter via e-tjänst

  Lämna synpunkter via blankett

  Behandling av personuppgifter
  Bjuvs kommun lyder under offentlighetsprincipen. De handlingar som ges in till kommunen blir allmänna handlingar. Vem som helst kan begära att få ta del av dessa. Kommunen gör alltid en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen innan vi lämnar ut handlingar som innehåller personuppgifter.
  Läs mer om Bjuvs kommuns personuppgiftsbehandling.

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här