Bjuvs kommuns logga

Anhörigstöd

Kommunen erbjuder dig anhörigstöd. Stödet är riktat till dig som under en kortare eller längre period vårdar en närstående, och är inte knutet till om den närstående bor hemma eller på särskilt boende.

Anhörigstöd innebär att du kan få hjälp av kommunen med exempelvis samtal vägledning och avlastning.

Vilket stöd kan jag få?

Det finns olika stöd som du kan få, både individuellt och i grupp med personer i liknande situation. Vi har mycket att erbjuda som du inte behöver ansöka om och det är alltid kostnadsfritt. Men ibland kan det stödet som just du behöver vara mer omfattande och då behöver du göra en biståndsansökan. Vilket stöd som du kan få och hur du ansöker kan du läsa mer om på För dig som stöttar.

Olika aktiviteter anordnas runt om i landet, både fysiskt och digital, för dig som stödjer en närstående. För att ta reda på vad erbjuds just nu kan du läsa mer på Aktuellt just nu eller kika i listan under Senior i Bjuvs kommun.

Kontakta oss

Ställ din fråga eller fundering i formuläret nedan, ange den e-postadress eller det telefonnummer du önskar få svar till.

Kontakt

Linda Sörensen
Anhörigkonsulent
042-458 54 09
anhorigstod@bjuv.se

Senast publicerad: