Stöd till dig som anhörig

Som anhörig, make, maka, förälder, barn eller barnbarn, sambo, god vän eller närstående på annat sätt, är du ett ovärderligt stöd för den som behöver din hjälp i sin vardag. Din omsorg för en närstående kan betyda mycket för hans eller hennes livskvalitet.

Vem kan få stöd?

Kommunen har, enligt lag sedan 2009, en skyldighet att underlätta för personer som vårdar en närstående som är äldre eller har en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Detta gäller även anhöriga till personer med långvarig psykisk eller fysisk sjukdom, samt till personer med missbruks- eller beroendeproblem. Även om du som anhörig gärna hjälper din närstående och kanske ser det som en självklarhet, kan du behöva stöd för egen del samt veta vart du kan vända dig i olika frågor.

Att ha en närstående som är sjuk, har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa kan innebära många tankar och känslor. Vissa dagar kan allt kännas tryggt och bra och andra dagar känner du dig kanske orolig, trött och ensam. Mitt i allt är det viktigt att du kommer ihåg dig själv och funderar över vad du behöver för hjälp för att själv hitta balans. Något som ibland kan vara svårt att klara på egen hand.

Vi som jobbar med anhörigverksamhet finns till för att hjälpa dig. Du är välkommen att kontakta oss eller anmäla att du vill bli kontaktad (länk till e-tjänst), så kan vi berätta mer om vilket stöd det finns att få. Vi har tystnadsplikt och stödet är kostnadsfritt.

Vilket stöd kan jag få?

I Bjuvs kommun finns det personer, som arbetar med att stödja dig som anhörig. Alla kommuner arbetar olika med anhörigstödet. Ta kontakt med oss för att dela din situation och se vilket stöd som är lämplig för just dig. Något av det som vi kan erbjuda är:

 • svara på frågor eller funderingar kring din situation
 • samtal för stöd, vägledning eller rådgivning
 • kunskap om en viss sjukdom, funktionsnedsättning eller diagnos
 • träffar med andra anhöriga i liknande situation

Att ansöka om ett bistånd innebär att en biståndshandläggare gör en utredning och beslutar om vilket stöd du har rätt till.


 • Dagverksamheter av olika slag där det är möjligt att få avlastning under dagen
 • Avlösning i hemmet innebär att den du vårdar inte bor hemma under en period, så att du som anhörig kan få vila. Din anhörig bor istället på t ex ett särskilt boende
 • Växelvård innebär att man växlar mellan att bo hemma och på ett boende
 • Hemtjänst då personal tar över vården under delar av dygnet
 • Särskilt boende
 • Ekonomisk ersättning kan man ibland som anhörig få för sina insatser och handlar i så fall om omvårdnadsbidrag eller närståendepenning.

 • Information och rådgivning
 • Enskilda samtal
 • Samtalsgrupper vid behov
 • Föreläsningar och utbildningar
 • Friskvårdsaktiviteter

Vill du bli kontaktad av oss?

Vill du att vi kontaktar dig och berättar mer om anhörigstödet i Bjuvs kommun? Fyll i namn och telefonnummer eller e-postadress så hör vi av oss till dig.
Vill du att vi skickar information via e-post?

Vill du att vi skickar information till dig och berättar om saker som vi arrangerar? Fyll i namn och e-postadress nedan så skickar vi information till dig när något är på gång.Kontakt

Linda Sörensen
Anhörigkonsulent
Telnr: 042-458 54 09
linda.sorensen@bjuv.se