Bjuvs kommuns logga

Hjälpmedel

Är du i behov av hjälpmedel? Har du en funktionsnedsättning, är över 20 år och är i behov av hjälpmedel, kontaktar du Rehabenheten i kommunen.

Kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut gör en bedömning av dina behov och förskriver därefter de hjälpmedel som är passande för dig. Ett besök av en arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut är avgiftsbelagt.

I Bjuvs kommun betalar den som har hjälpmedel en abonnemangs-avgift varje månad. Abonnemanget är detsamma oavsett hur många hjälpmedel du har via kommunen.

Undantagna är personer med insatser enligt LSS.

Abonnemanget startar alltid den 1:e månaden efter att hjälpmedlet har levererats och löper till och med den kalendermånad när sista hjälpmedlet är återlämnats till kommunen.

Hjälpmedelsabonnemanget ingår i maxtaxan vilket betyder att din sammanlagda kostnad för exempelvis hemtjänst, trygghetslarm, hjälpmedel, och hemsjukvård inte överstiger fastställt belopp, (Avgifter)

Skötsel av hjälpmedel

Ordinerat hjälpmedel är ett lån från Bjuvs kommun. Det betyder att du blir ersättningsskyldig om du blir av med hjälpmedlet eller om du medvetet gör skada på hjälpmedlet.

Alla hjälpmedel är personliga och får inte överlåtas till annan person.

Du ansvarar själv för normalt underhåll och rengöring av hjälpmedlet.

Vid behov av reparation eller om hjälpmedelsbehovet upphör, vänd dig till din förskrivare. Om förskrivaren bedömer ett hjälpmedel inte är säkert att använda är du skyldig att återlämna och/eller byta ut ordinerat hjälpmedel.

Hur återlämnar du hjälpmedel?

När du inte längre är i behov av ditt hjälpmedel ska du lämna tillbaka det väl rengjort till Rehabenhetens förråd Kontakta förrådsansvarig på telefon 042-458 56 85 för att avtala tid för återlämning.

Har du tyngre eller skrymmande hjälpmedel som ska återlämnas kan du kostnadsfritt få hjälp med hämtning.

Exempel på skrymmande hjälpmedel är arbetsstol, gåbord, hygienstol, lyft och komfortrullstol. För hämtning av dessa hjälpmedel kontaktar du förrådsansvarig på telefon 042-458 56 85 för att avtala tid för hämtning.

Vid behov av reparation eller om hjälpmedelsbehovet upphör, vänd dig till din förskrivare. Om förskrivaren bedömer ett hjälpmedel inte är säkert att använda är du skyldig att återlämna och/eller byta ut ordinerat hjälpmedel.

Ansök om hjälpmedel
Du som behöver hjälpmedel kontakta arbetsterapeut eller sjukgymnast för att diskutera ditt behov av hjälpmedel. 042-458 50 00.

Kontakt

Hjälpmedel

Besöksadress till Rehabenheten
Almgatan 2, 267 38 Bjuv
Karta till Rehabenheten

Ansök och rådfråga
Telefon växel 042-458 50 00
Arbetsterapeut och sjukgymnast nås säkrast mellan 8.00-9.00

Verksamhetschef HSL
Anette Nihlen
telefon 042- 458 53 60
anette.nihlen@bjuv.se

Senast publicerad: