Bjuvs kommuns logga

Hälso- och sjukvård, tandvård

Bjuvs kommun ansvarar för att erbjuda dig som kommuninvånare en god hälso- och sjukvård inom ett visst ansvarsområde.

Vacker fjäril på gul sommarblomma

Kommunens ansvar gäller för dig som bor på särskilt boende, befinner dig vid dagverksamhet, eller är i behov av hemsjukvård, rehabilitering eller hjälpmedel och i viss utsträckning tandvård.


Om du blir sjuk, lindrigt skadad eller mår psykiskt dåligt:

  1. Kontakta din vårdcentral eller husläkare www.1177.se
  2. För råd om vård dygnet runt ring Sjukvårdsrådgivningen telefon 1177
  3. Vid akut situation ring 112

Ansvarfördelning kommun och region

Ansvarsfördelningen mellan Region Skåne (landsting) och de skånska kommunerna definieras utifrån "tröskelprincipen" och gäller dygnet runt. Detta innebär att om patienten själv, eller med hjälp av assistans/ledsagare kan ta sig till vårdcentralen har Region Skåne vårdansvaret.

Kommunen

Bjuvs kommun ansvarar för hälso- och sjukvård för de kommuninvånare som bor i särskilt boende och för de personer som bor på LSS-boende eller i ordinärt boende och som inte på egen hand eller med hjälp av assistans/ledsagare kan ta sig till vårdcentralen.

Region Skåne

Region Skåne ansvarar för att Skånes befolkning får den hälso- och sjukvård den behöver. Vården kan bestå av allt från råd på telefon till besök på vårdcentralen och specialistinsatser på sjukhus.

I menyn till vänster kan du läsa mer om vilka insatser du kan få stöd och hjälp med. För att ansöka eller få mer information kontakta biståndshandläggarna, 042-458 50 00.

Kontakt

Hälso- och sjukvård, tandvård

Verksamhetschef Område Hälsa
Anette Nihlén
telefon 042-458 53 60
anette.nihlen@bjuv.se

Enhetschef Område Hälsa
Jenny Bengtsson
telefon 042-458 53 04
jenny.bengtsson@bjuv.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Malin Andreasson
telefon 042-458 51 54
malin.sjoberg@bjuv.se

Senast publicerad: