Kommunal anslagstavla

Varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. På anslagstavlan hittar du:

  • Tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • Tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • Protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • Upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

Protokollen förvaras hos respektive nämnds förvaltning.

Hur man överklagar

Kungörelser:

Omhändertagna fordon 21-07-02 Pdf, 148 kB.

Omhändertagna fordon 21-06-01 Pdf, 71.4 kB.

Omhändertagna fordon 21-05-26 Pdf, 71.5 kB.

Kommunfullmäktige i Bjuvs kommun har 2021-04-26, § 33 antagit Föreskrifter om eldningsförbud i Bjuvs kommun

Byggnadsnämndens antagandeprotokoll:
Det finns inga för tillfället


Kommunfullmäktige sammanträder:

Kallelser kommunfullmäktige


Justerade protokoll:

Protokoll kommunfullmäktige

Datum för sammanträde: 2021-06-28

Anslaget från och med: 2021-07-02

Anslaget till och med: 2021-07-24


Protokoll kommunfullmäktige

Datum för sammanträde: 2021-06-21

Anslaget från och med: 2021-06-25

Anslaget till och med: 2021-07-17


Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:

Protokoll kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2021-06-09

Anslaget från och med: 2021-06-11

Anslaget till och med: 2021-07-02

Protokoll kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2021-06-28

Anslaget från och med: 2021-06-29

Anslaget till och med: 2021-07-21

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-06-23

Anslaget från och med: 2021-06-25

Anslaget till och med: 2021-07-17


Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-06-28

Anslaget från och med: 2021-06-29

Anslaget till och med: 2021-07-21


Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-06-09

Anslaget från och med: 2021-06-10

Anslaget till och med: 2021-07-02

Protokoll barn- och utbildningsnämnden

Datum för sammanträde: 2021-06-30

Anslaget från och med: 2021-07-05

Anslaget till och med: 2021-07-27


Barn- och utbildningsnämnden, sekretess

Datum för sammanträde: 2021-06-30

Anslaget från och med: 2021-07-05

Anslaget till och med: 2021-07-27


Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:


Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sekretess

Datum för sammanträde: 2021-07-08

Anslaget från och med: 2021-07-09

Anslaget till och med: 2021-07-31

Protokoll byggnadsnämnden

Datum för sammanträde: 2021-06-17

Anslaget från och med: 2021-06-23

Anslaget till och med: 2021-07-15

Protokoll kultur- och fritidsnämnden

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:

Protokoll tekniska nämnden

Datum för sammanträde: 2021-06-29

Anslaget från och med: 2021-07-03

Anslaget till och med: 2021-07-24

Protokoll vård- och omsorgsnämnden

Datum för sammanträde: 2021-06-17

Anslaget från och med: 2021-06-17

Anslaget till och med: 2021-07-08


Protokoll vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-06-07

Anslaget från och med: 2021-06-09

Anslaget till och med: 2021-06-30


Protokoll överförmyndarnämnden

Datum för sammanträde: 2021-06-22

Anslaget från och med: 2021-06-30

Anslaget till och med: 2021-07-22

Protokoll Söderåsens samordningsförbund

Datum för sammanträde: 2021-06-08

Anslaget från och med: 2021-006-16

Anslaget till och med: 2021-07-08