Kommunal anslagstavla

Varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. På anslagstavlan hittar du:

  • Tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • Tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • Protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • Upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

Protokollen förvaras hos respektive nämnds förvaltning.

Hur man överklagar

Kungörelser:

Omhändertagna fordon 20-08-03PDF

Omhändertagna fordon 20-08-04PDF

Omhändertagna fordon 20-09-09PDF

Omhändertagna fordon 20-10-16PDF

Byggnadsnämndens antagandeprotokoll:
Det finns inga för tillfället


Kommunfullmäktige sammanträder: torsdagen den 24 september kl 19.00 i Foodhills samlingslokal Billesholmsvägen 4 i Bjuv.

Kallelser kommunfullmäktige


Justerade protokoll:

Protokoll kommunfullmäktige

Datum för sammanträde: 2020-09-24

Anslaget från och med: 2020-10-02

Anslaget till och med: 2020-10-26

Protokoll kommunstyrelsen

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2020-10-14

Anslaget från och med: 2020-10-15

Anslaget till och med: 2020-11-06


Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:

Protokoll kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt

Datum för sammanträde: 2020-09-30

Anslaget från och med: 2020-10-02

Anslaget till och med: 2020-10-27

Protokoll barn- och utbildningsnämnden

Datum för sammanträde: 2020-09-30

Anslaget från och med: 2020-10-06

Anslaget till och med: 2020-10-28


Barn- och utbildningsnämnden, sekretess

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:


Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2020-09-21

Anslaget från och med: 2020-09-28

Anslaget till och med: 2020-10-20


Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sekretess

Datum för sammanträde: 2020-09-21

Anslaget från och med: 2020-09-28

Anslaget till och med: 2020-10-20

Protokoll byggnadsnämnden

Datum för sammanträde: 2020-09-24

Anslaget från och med: 2020-09-29

Anslaget till och med: 2020-10-21

Protokoll Kultur- och fritidsnämnden

Datum för sammanträde: 2020-10-07

Anslaget från och med: 2020-10-12

Anslaget till och med: 2020-11-03

Protokoll tekniska nämnden

Datum för sammanträde: 2020-09-29

Anslaget från och med: 2020-10-01

Anslaget till och med: 2020-10-22

Protokoll vård- och omsorgsnämnden

Datum för sammanträde: 2020-10-08

Anslaget från och med: 2020-10-09

Anslaget till och med: 2020-10-30


Protokoll vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2020-09-28

Anslaget från och med: 2020-09-30

Anslaget till och med : 2020-10-22


Protokoll överförmyndarnämnden

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:

Protokoll Söderåsens samordningsförbund

Datum för sammanträde: 2020-10-13

Anslaget från och med: 2020-10-21

Anslaget till och med: 2020-11-11