Bjuvs kommuns logga

  Kommunal anslagstavla

  Varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. På anslagstavlan hittar du:

  • Tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • Tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • Protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • Upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

  Protokollen förvaras hos respektive nämnds förvaltning.

  Hur man överklagar

  Kungörelser:

  Omhändertagna fordon 20-05-18PDF

  Omhändertagna fordon 20-07-01PDF

  Omhändertagna fordon 20-08-03PDF

  Omhändertagna fordon 20-08-04PDF

  Byggnadsnämndens antagandeprotokoll:
  Det finns inga för tillfället


  Kommunfullmäktige sammanträder:


  Kallelser kommunfullmäktige

  Justerade protokoll

  Skriv tabellbeskrivning här

  Instans

  Datum för
  sammanträde

  Anslaget
  fr.o.m

  Anslaget
  t.o.m

  Kommunfullmäktige

  2020-05-28

  2020-06-04

  2020-06-26

  Kommunfullmäktige

  2020-06-17

  2020-06-25

  2020-07-17

  Kommunfullmäktiges
  presidium

  2020-05-182020-06-092020-07-01

  Kommunstyrelsen

  2020-06-102020-06-112020-07-03

  Kommunstyrelsens arbetsutskott

  2020-06-17

  2020-06-23

  2020-07-14

  Kommunstyrelsens arbetsutskott

  2020-05-27

  2020-06-02

  2020-06-24

  Kommunstyrelsens arbetsutskott

  2020-06-03

  2020-06-04

  2020-06-26

  Kommunstyrelsens
  utskott för arbete
  och tillväxt

  2020-05-27

  2020-06-01

  2020-06-23

  Kommunstyrelsens
  utskott för arbete
  och tillväxt

  2020-06-17

  2020-06-18

  2020-07-10

  Byggnadsnämnden

  2020-06-18

  2020-06-25

  2020-07-17

  Barn- och utbildnings-
  nämnden

  2020-06-242020-06-292020-07-21

  Barn- och utbildnings-
  nämnden, sekretess

  2020-06-24

  2020-06-292020-07-21

  Kultur- och fritids-
  nämnden
  Valnämnden
  Vård- och omsorgs-
  nämnden
  Vård- och omsorgs-
  nämndens
  arbetsutskott
  Överförmyndar-
  nämnden 4K

  2020-05-26

  2020-05-29

  2020-06-22

  Söderåsens samordningsförbund

  2020-06-09

  2020-06-17

  2020-07-08

  Kommunala
  handikapprådet
  Kommunala
  handikapprådets
  arbetsutskott
  Kommunala
  pensionärsrådet
  Tekniska nämnden

  2020-06-25

  2020-07-01

  2020-07-22


  Senast publicerad: 04 augusti 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här