Kommunal anslagstavla

Det här är Bjuvs kommuns anslagstavla. Här hittar du bland annat protokoll, kungörelser och tillkännagivanden.

Längst ner på sidan hittar du digitala protokoll. Fysiska protokoll förvaras hos respektive nämnds förvaltning.

Hur man överklagar kommunala beslut

Kungörelser:

Kungörelse om samråd för ändring av detaljplan för Elestorp 7:86 i Ekeby, Bjuvs kommun, Skåne län Pdf, 98.9 kB.

Kommunfullmäktige i Bjuvs kommun har 2021-04-26, § 33 antagit Föreskrifter om eldningsförbud i Bjuvs kommun

Byggnadsnämndens antagandeprotokoll:
Det finns inga för tillfället

Omhändertagande av fordon:

Den 14 juni 2022 omhändertogs ett fordon, med registreringsskylt RDZ972, Volvo T + S80 199, på Kartgatan i Billesholm.

Den 9 maj 2022 omhändertogs ett fordon med registreringsskylt HJZ193, Volvo B+ V70, på Gunnarstorpsvägen i Bjuv.

Kommunfullmäktige sammanträder:

Kommunfullmäktige sammanträder:

Kallelser kommunfullmäktige

Justerade protokoll:

 

Protokoll kommunfullmäktige

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:

Protokoll för kommunfullmäktige

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:


Protokoll kommunfullmäktiges valberedning

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:


Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:

Protokoll kommunstyrelsen

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:

Protokoll kommunstyrelsen

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2022-08-10

Anslaget från och med: 2022-08-11

Anslaget till och med: 2022-09-02


Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:


Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:

Protokoll kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:


Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:

Protokoll barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Datum för sammanträde: 2022-06-22

Anslaget från och med: 2022-06-23

Anslaget till och med: 2022-07-15


Barn- och utbildningsnämnden, sekretess

Datum för sammanträde: 2022-06-22

Anslaget från och med: 2022-06-23

Anslaget till och med: 2022-07-15


Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:


Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, sekretess

Datum för sammanträde: 2022-07-18

Anslaget från och med: 2022-07-21

Anslaget till och med: 2022-08-12

Protokoll byggnadsnämnden

Datum för sammanträde: 2022-06-22

Anslaget från och med: 2022-06-29

Anslaget till och med: 2022-07-21

Protokoll kultur- och fritidsnämnden

Datum för sammanträde: 2022-09-07

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:

Protokoll tekniska nämnden

Datum för sammanträde: 2022-06-21

Anslaget från och med: 2022-06-28

Anslaget till och med: 2022-07-19

Protokoll vård- och omsorgsnämnden

Datum för sammanträde: 2022-06-23

Anslaget från och med: 2022-06-29

Anslaget till och med: 2022-07-20


Protokoll överförmyndarnämnden

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med: