Kommunal anslagstavla

Varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. På anslagstavlan hittar du:

  • Tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • Tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • Protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • Upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

Protokollen förvaras hos respektive nämnds förvaltning.

Hur man överklagar

Kungörelser:

Omhändertagna fordon 20-12-01PDF

Omhändertagna fordon 20-12-08PDF

Omhändertagna fordon 21-02-04PDF

Omhändertagna fordon 21-02-25PDF

Byggnadsnämndens antagandeprotokoll:
Det finns inga för tillfället


Kommunfullmäktige sammanträder: kommunfullmäktiges sammanträde måndag 22 februari är inställt.

Kallelser kommunfullmäktige


Justerade protokoll:

Protokoll kommunfullmäktige

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:


Protokoll kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2021-02-10

Anslaget från och med: 2021-02-12

Anslaget till och med: 2021-03-06

Protokoll kommunstyrelsen

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-02-24

Anslaget från och med: 2021-03-02

Anslaget till och med: 2021-03-24


Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-03-03

Anslaget från och med: 2021-03-04

Anslaget till och med: 2021-03-26


Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:

Protokoll kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt

Datum för sammanträde: 2021-02-24

Anslaget från och med: 2021-02-25

Anslaget till och med: 2021-03-26

Protokoll barn- och utbildningsnämnden

Datum för sammanträde:2021-02-24

Anslaget från och med:2021-03-01

Anslaget till och med:2021-03-23


Barn- och utbildningsnämnden, sekretess

Datum för sammanträde:2021-02-24

Anslaget från och med:2021-03-01

Anslaget till och med:2021-03-23


Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde:2021-02-15

Anslaget från och med:2021-02-17

Anslaget till och med:2021-03-11


Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sekretess

Datum för sammanträde:2021-02-15

Anslaget från och med:2021-02-17

Anslaget till och med:2021-03-11

Protokoll byggnadsnämnden

Datum för sammanträde: 2021-02-18

Anslaget från och med: 2021-02-25

Anslaget till och med: 2021-03-19

Protokoll kultur- och fritidsnämnden

Datum för sammanträde: 2021-02-17

Anslaget från och med: 2021-02-22

Anslaget till och med: 2021-03-16

Protokoll tekniska nämnden

Datum för sammanträde: 2021-02-23

Anslaget från och med: 2021-03-01

Anslaget till och med: 2021-03-22

Protokoll vård- och omsorgsnämnden

Datum för sammanträde: 2021-02-18

Anslaget från och med: 2021-02-24

Anslaget till och med: 2021-03-18


Protokoll vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-02-08

Anslaget från och med: 2021-02-11

Anslaget till och med: 2021-03-05


Protokoll överförmyndarnämnden

Datum för sammanträde: 2021-02-23

Anslaget från och med: 2021-02-25

Anslaget till och med: 2021-03-19

Protokoll Söderåsens samordningsförbund

Datum för sammanträde: 2021-01-26

Anslaget från och med: 2021-02-01

Anslaget till och med: 2021-02-22