Bjuvs kommuns logga

  Kommunal anslagstavla

  Varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. På anslagstavlan hittar du:

  • Tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • Tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • Protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • Upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

  Protokollen förvaras hos respektive nämnds förvaltning.

  Hur man överklagar

  Kungörelser:

  Omhändertagna fordon 20-07-01PDF

  Omhändertagna fordon 20-08-03PDF

  Omhändertagna fordon 20-08-04PDF

  Omhändertagna fordon 20-09-09PDF

  Byggnadsnämndens antagandeprotokoll:
  Det finns inga för tillfället


  Kommunfullmäktige sammanträder: torsdagen den 24 september kl 19.00 i Foodhills samlingslokal Billesholmsvägen 4 i Bjuv.

  Kallelser kommunfullmäktige


  Justerade protokoll:

  Protokoll kommunfullmäktige

  Datum för sammanträde: 2020-08-27

  Anslaget från och med: 2020-09-01

  Anslaget till och med: 2020-09-23

  Protokoll kommunstyrelsen

  Datum för sammanträde: 2020-09-09

  Anslaget från och med: 2020-09-15

  Anslaget till och med: 2020-10-07

  Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott

  Datum för sammanträde: 2020-08-26

  Anslaget från och med: 2020-08-27

  Anslaget till och med: 2020-09-18


  Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott

  Datum för sammanträde: 2020-09-02

  Anslaget från och med: 2020-09-03

  Anslaget till och med: 2020-09-25

  Protokoll kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt

  Datum för sammanträde: 2020-08-26

  Anslaget från och med: 2020-08-27

  Anslaget till och med: 2020-09-23

   

  Protokoll kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt

  Datum för sammanträde: 2020-09-17

  Anslaget från och med: 2020-09-18

  Anslaget till och med: 2020-10-19

  Protokoll barn- och utbildningsnämnden

  Datum för sammanträde: 2020-08-26

  Anslaget från och med: 2020-09-04

  Anslaget till och med: 2020-09-28


  Protokoll barn- och utbildningsnämnden, sekretess

  Datum för sammanträde: 2020-08-26

  Anslaget från och med: 2020-09-04

  Anslaget till och med: 2020-09-28

  Protokoll byggnadsnämnden

  Datum för sammanträde: 2020-08-20

  Anslaget från och med: 2020-08-26

  Anslaget till och med: 2020-09-17

  Datum för sammanträde: 2020-10-07

  Anslaget från och med:

  Anslaget till och med:

  Protokoll tekniska nämnden

  Datum för sammanträde: 2020-08-20

  Anslaget från och med: 2020-08-27

  Anslaget till och med: 2020-09-17

  Protokoll vård- och omsorgsnämnden

  Datum för sammanträde: 2020-08-20

  Anslaget från och med: 2020-08-26

  Anslaget till och med: 2020-09-17


  Protokoll vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

  Datum för sammanträde: 2020-09-07

  Anslaget från och med: 2020-09-10

  Anslaget till och med: 2020-10-02

  Protokoll överförmyndarnämnden

  Datum för sammanträde: 2020-08-25

  Anslaget från och med: 2020-08-26

  Anslaget till och med: 2020-09-21

  Protokoll Söderåsens samordningsförbund

  Datum för sammanträde: 2020-08-27

  Anslaget från och med: 2020-09-01

  Anslaget till och med: 2020-09-22

  Senast publicerad: 18 september 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här