Kommunal anslagstavla

Det här är Bjuvs kommuns anslagstavla. Här hittar du bland annat protokoll, kungörelser och tillkännagivanden.

Längst ner på sidan hittar du digitala protokoll. Fysiska protokoll förvaras hos respektive nämnds förvaltning.

Hur man överklagar kommunala beslut

Kungörelser:

Underrättelse om antagande av detaljplan Ljungsgård 2:210 m fl i Billesholm, Bjuvs kommun, Skåne län Pdf, 115.9 kB.

Underrättelse inför antagande av detaljplan Vrams Gunnarstorp 1:15 i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län Pdf, 136 kB.

Omhändertagande av fordon:

Den 20 december omhändertogs ett fordon, registreringsskylt WPJ963, Mazda 3 Kombisedan 1.6 T, på parkeringen bakom kommunhuset på Bankgatan i Bjuv.

Den 1 november omhändertogs ett fordon, registreringsskylt XZZ784, Opel Astra 1.6, på Spannmålsgatan i Ekeby.

Den 19 september omhändertogs ett fordon, med registreringsskylt WAF079, Peugeot 307, på Oscarsgatan 2 i Billesholm.

Den 13 septembert omhändertogs ett fordon med registreringsskylt ZRL110, Ford Focus Sedan, på Sorteraregatan, Ekeby.

Den 9 september omhändertogs ett fordon, med registreringsskylt ZRL110, Hyundai Kona, på Biblioteksgatan, Billesholm.


Kommunfullmäktige sammanträder:

Kommunfullmäktige sammanträder: Måndag 27 mars kl 19.00 i Varagårdsskolans aula Södra Storgatan 21, Bjuv

Kallelser kommunfullmäktige


Justerade protokoll:


Protokoll kommunfullmäktige

Datum för sammanträde: 2023-02-27

Anslaget från och med: 2023-03-03

Anslaget till och med: 2023-03-25

Protokoll för kommunfullmäktige

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:


Protokoll kommunfullmäktiges valberedning

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:


Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:

Protokoll kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2023-03-15

Anslaget från och med: 2023-03-17

Anslaget till och med: 2023-04-08

Protokoll kommunstyrelsen

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2023-03-08

Anslaget från och med: 2023-03-09

Anslaget till och med: 2023-03-31


Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2023-02-22

Anslaget från och med: 2023-02-24

Anslaget till och med: 2023-03-18


Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:


Protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:

Protokoll utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden

Datum för sammanträde: 2023-02-22

Anslaget från och med: 2023-02-24

Anslaget till och med: 2023-03-20


Utbildningsnämndens arbetsutskott

 


Protokoll bygg- och miljönämnden

Datum för sammanträde: 2023-02-16

Anslaget från och med: 2023-02-17

Anslaget till och med: 2023-03-11

Protokoll kultur- och fritidsnämnden

Datum för sammanträde: 2023-03-08

Anslaget från och med: 2023-03-13

Anslaget till och med: 2023-04-04

Protokoll tekniska nämnden

Datum för sammanträde: 2023-02-28

Anslaget från och med: 2023-03-03

Anslaget till och med: 2023-03-25

Protokoll socialnämnden

Datum för sammanträde: 2023-02-22

Anslaget från och med: 2023-02-24

Anslaget till och med: 2023-03-17


Socialutskott

Datum för sammanträde: 2023-02-22

Anslaget från och med: 2023-02-24

Anslaget till och med: 2023-03-17

 

Datum för sammanträde: 2023-03-15

Anslaget från och med: 2023-03-17

Anslaget till och med: 2023-04-07


Protokoll överförmyndarnämnden

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med: