Kommunal anslagstavla

Varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. På anslagstavlan hittar du:

  • Tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • Tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • Protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • Upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

Protokollen förvaras hos respektive nämnds förvaltning.

Hur man överklagar

Kungörelser:

Omhändertagna fordon 21-02-04PDF

Omhändertagna fordon 21-02-25PDF

Omhändertagna fordon 21-03-19PDF

Omhändertagna fordon 21-04-27PDF

Kommunfullmäktige i Bjuvs kommun har 2021-04-26, § 33 antagit Föreskrifter om eldningsförbud i Bjuvs kommun

Byggnadsnämndens antagandeprotokoll:
Det finns inga för tillfället


Kommunfullmäktige sammanträder:

Kallelser kommunfullmäktige


Justerade protokoll:

Protokoll kommunfullmäktige

Datum för sammanträde: 2021-04-26

Anslaget från och med: 2021-04-30

Anslaget till och med: 2021-05-22


Kommunfullmäktiges valberedning

Datum för sammanträde: 2021-04-19

Anslaget från och med: 2021-04-20

Anslaget till och med: 2021-05-12

Protokoll kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2021-04-14

Anslaget från och med: 2021-04-15

Anslaget till och med: 2021-05-06

Protokoll kommunstyrelsen

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-04-21

Anslaget från och med: 2021-04-27

Anslaget till och med: 2021-05-19


Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-05-05

Anslaget från och med: 2021-05-06

Anslaget till och med: 2021-05-28


Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:

Protokoll kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt

Datum för sammanträde: 2021-04-21

Anslaget från och med: 2021-04-26

Anslaget till och med: 2021-05-11

Protokoll barn- och utbildningsnämnden

Datum för sammanträde:2021-04-28

Anslaget från och med:2021-05-04

Anslaget till och med:2021-05-26


Barn- och utbildningsnämnden, sekretess

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:


Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde:2021-05-10

Anslaget från och med:2021-05-11

Anslaget till och med:2021-06-02


Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sekretess

Datum för sammanträde:2021-05-10

Anslaget från och med:2021-05-11

Anslaget till och med:2021-06-02

Protokoll byggnadsnämnden

Datum för sammanträde: 2021-04-22

Anslaget från och med: 2021-04-28

Anslaget till och med: 2021-05-20

Protokoll kultur- och fritidsnämnden

Datum för sammanträde: 2021-04-21

Anslaget från och med: 2021-04-26

Anslaget till och med: 2021-05-18

Protokoll tekniska nämnden

Datum för sammanträde: 2021-04-27

Anslaget från och med: 2021-04-29

Anslaget till och med: 2021-05-20

Protokoll vård- och omsorgsnämnden

Datum för sammanträde: 2021-04-15

Anslaget från och med: 2021-04-20

Anslaget till och med: 2021-05-11


Protokoll vård- och omsorgsnämden (extra sammanträde

Datum för sammanträde: 2021-04-29

Anslaget från och med: 2021-05-04

Anslaget till och med: 2021-05-26


Protokoll vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:


Protokoll överförmyndarnämnden

Datum för sammanträde: 2021-02-23

Anslaget från och med: 2021-02-25

Anslaget till och med: 2021-03-19

Protokoll Söderåsens samordningsförbund

Datum för sammanträde: 2021-04-27

Anslaget från och med: 2021-05-07

Anslaget till och med: 2021-05-29