Kommunal anslagstavla

Varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. På anslagstavlan hittar du:

  • Tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • Tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • Protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • Upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

Protokollen förvaras hos respektive nämnds förvaltning.

Hur man överklagar

Kungörelser:

Omhändertagna fordon 20-12-01PDF

Omhändertagna fordon 20-12-08PDF

Byggnadsnämndens antagandeprotokoll:
Det finns inga för tillfället


Kommunfullmäktige sammanträder: Måndag 2021-01-25 kl 19.00 Lagerbyggnad Sellebergavägen 24 i Bjuv

Kallelser kommunfullmäktige


Justerade protokoll:

Protokoll kommunfullmäktige

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:

 

Protokoll kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2021-01-13

Anslaget från och med: 2021-01-15

Anslaget till och med: 2021-02-06

Protokoll kommunstyrelsen

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-01-07

Anslaget från och med: 2021-01-08

Anslaget till och med: 2021-01-30


Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:


Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:

Protokoll barn- och utbildningsnämnden

Datum för sammanträde:2021-01-27

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:


Barn- och utbildningsnämnden, sekretess

Datum för sammanträde:2021-01-18

Anslaget från och med:2021-01-27

Anslaget till och med:2021-02-18


Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde:2021-01-18

Anslaget från och med:2021-01-22

Anslaget till och med:2021-02-13


Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sekretess

Datum för sammanträde:2021-01-18

Anslaget från och med:2021-01-22

Anslaget till och med:2021-02-13

Protokoll byggnadsnämnden

Datum för sammanträde: 2021-01-14

Anslaget från och med: 2021-01-20

Anslaget till och med: 2021-02-11

Protokoll kultur- och fritidsnämnden

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:

Protokoll tekniska nämnden

Datum för sammanträde: 2020-12-17

Anslaget från och med: 2020-12-21

Anslaget till och med: 2021-01-11

Protokoll vård- och omsorgsnämnden

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:


Protokoll vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-01-18

Anslaget från och med: 2021-01-21

Anslaget till och med : 2021-02-11


Protokoll överförmyndarnämnden

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:

Protokoll Söderåsens samordningsförbund

Datum för sammanträde: 2020-10-13

Anslaget från och med: 2020-10-21

Anslaget till och med: 2020-11-11