Bjuvs kommuns logga

Lagstiftning och rutiner

Det är en rad lagar, föreskrifter och lokala styrdokument som påverkar förutsättningarna kring valfrihetssystemet.

Lagar & föreskrifter

Lokala styrdokumnet

Läsa vidare

Konkurrensverket - ansvarar för driften av den nationell databasen för annonsering av valfrihetssystem, Valfrihetswebben. Databasen sköttes tidigare av Kammarkollegiet.

Upphandlingsmyndigheten - den nationella webbplatsen för obligatorisk annonsering av tjänster enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Här erbjuds företag information om tjänster som annonseras inom ett valfrihetssystem.

Kontakt

LOV-kontakt

Telefon växel: 042-458 50 00
lov-kontakt@bjuv.se

Senast publicerad: