Skicka faktura till Omsorg i Bjuv AB

Viktiga uppgifter vid kontakt med vår VAN-operatör InExchange

Organisationsnummer: 559254-4448

Momsregistreringsnummer: SE559254444801

GLNnummer: 7350131260013

Peppolnummer: 0007:5592544448

Referenskod är obligatorisk

Fakturaadress

Omsorg i Bjuv AB

Box 70

267 21 Bjuv

Referenskod

En referenskod består alltid av en femsiffrig kod samt ett prefix bestående av ett O och ett B utan några mellanrum och den ska alltid börja med siffran 7.

Exempel: OB72345 (Observera att detta inte är en giltig referenskod)

Referenskoden ska placeras i fältet "Er referens"

Saknar ni referenskod vänligen kontakta beställaren.

Omsorg i Bjuv AB tar emot e-faktura i följande format

• Svefaktura

• EDI

• XML

30 dagars betalningsvillkor

Omsorg i Bjuv AB har ett minimumkrav på 30 dagar betalningsvillkor, då verksamheterna inom bolaget behöver denna tid för att hinna hantera fakturorna. Bolaget har alltid rätt att känna till en fordran 30 dagar innan den betalas. Har en kortare betalningstid avtalats ska dröjsmålsränta först börja räknas efter 30 dagar. Övriga kostnader såsom påminnelse- och indrivningskostnader startar efter att man är i dröjsmål, dvs efter 30 dagar.