Bjuvs kommuns logga

  Våld i nära relationer

  Våld i nära relationer är psykiskt, fysiskt och sexuellt våld inom familjen. Begreppet omfattar alla våldsamma övergrepp som äger rum i privat miljö och mellan människor som har känslomässiga och nära relationer till varandra.

  Psykiskt våld kan också vara hot och/eller andra destruktiva handlingar - mot barn, husdjur, ägodelar eller ekonomi. Alla kan bli offer för våld – kvinnor, män och barn inom såväl särkönade som samkönade förhållanden.

  • Blir du slagen hemma?
  • Blir du utsatt för psykisk misshandel?
  • Känner du dig hotad av någon i din närhet?

  Tips och råd för dig som blir utsatt för våld.Word

  Information på arabiska, persiska och andra språk hittar du här.

  Är du som barn utsatt för våld och övergrepp?

  För barn som har bevittnat våld eller själv varit utsatta finns det hjälp att få i form av samtalsstöd, både enskilt och i grupp.

  För dig som utövar våld finns det också hjälp att få via enskilda samtal eller gruppverksamhet.

  Socialtjänsten kan hjälpa till med:

  • Råd och stöd
  • Samtalsstöd, både enskilt och i grupp med andra i liknande situation
  • Risk- och skyddsbedömning
  • Stöd i kontakt med andra myndigheter
  • Praktisk hjälp
  • Ekonomiskt stöd
  • Skyddat boende

  Vid akut hjälp och pågående misshandel ringer du 112.

  Du kan även bli kopplad till Socialjouren via 112.

  Kontakta eller besök Socialtjänsten under dagtid 08.00 - 16.30:

  Telefon: 042 - 458 50 00 (begär jourhavande socialsekreterare)

  Adress: Almliden, Almgatan 2, Bjuv

  Akut hjälp kvällar och helger

  Polisen - telefon 112

  Socialjouren (klicka här för mer information om Socialjouren)

  Telefon 042 - 10 68 69

  Kvinnojouren (boende och samtalsstöd för utsatta och anhöriga)

  Helsingborg: 042 - 18 15 10

  Ängelholm: 0431 - 102 96

  Höganäs: 042 - 34 02 07

  Öppenvårdscentralen (ÖVC) - Läs mer om ÖVC:s verksamhet

  Samtalsstöd för våldsutsatta, barn som bevittnat våld och våldsutövare 042 - 458 56 99

  Stöd till dig som förälder 042 - 458 51 20

  Vårdcentraler

  Bjuv: 042 - 406 01 00

  Ekeby: 042 - 406 09 20

  Brottsofferjouren

  Helsingborg: 042 - 13 37 00

  Jourhavande präst (mellan klockan 22.00 - 06.00)

  Telefon 112, begär jourhavande präst.

  Senast publicerad: 12 juni 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här