Bjuvs kommuns logga

  Valfrihet i hemtjänsten (LOV)

  Bjuvs kommun erbjuder valfrihet av serviceinsatser i enlighet med Lagen om valfrihetssystem, LOV.

  Bjuvs kommun erbjuder valfrihet av serviceinsatser i enlighet med Lagen om valfrihetssystem, LOV. Det innebär att du som beviljas serviceinsatser så som städ, tvätt och inköp ges möjligheten att välja om insatserna ska utföras av Bjuvs kommun eller av den/de leverantörer som kommunen godkänt. Den som inte vill välja har rätt att avstå.

  Leverantör av serviceinsatser
  Om du önskar en annan leverantör än kommunen måste du göra ett aktivt val. Under "Valbara leverantörer" (länkas vidare) kan du ta del av information om de godkända och aktuella leverantörerna och deras beskrivning av sin verksamhetsprofil. Du kan även få informationen i tryckt form från kommunens biståndshandläggare. Valet av leverantör görs på blanketten "Val och omval av leverantör" se Blanketter nedan.

  • Gör du inget aktivt val tilldelas du automatiskt kommunens hemtjänst.
  • Du har möjlighet att byta leverantör om du önskar. Ett byte kan ta upp till 14 dagar att genomföra. Vid byte använd blanketten Val och omval av leverantör.
  • Du som är nöjd med kommunen som leverantör behöver inte göra något nytt val.

  Avgifter
  Avgiften är densamma oavsett vem som utför hemtjänsten. Avgift för hemtjänsten debiteras av kommunen enligt gällande regelverk. Vid frågor kontakta avgiftshandläggaren via kommunen växel 042- 458 50 00 eller läs Avgifter.

  Kommunens ansvar
  Bjuvs kommun har det yttersta ansvaret för serviceinsatserna även om du väljer en annan leverantör.

  Alla valbara leverantörer är godkända av kommunen och måste leva upp till gällande lagstiftning och de riktlinjer som kommunen har. Kommunen följer kontinuerligt upp kvaliteten på insatserna som utförs av såväl kommunen som externa leverantörer.

  Tilläggstjänster mot avgift
  Vissa privata leverantörer erbjuder tilläggstjänster. Tilläggstjänster är sådana tjänster som inte är biståndsbeslutade och som du själv betalar direkt till leverantören. Kommunen ansvarar inte för tilläggstjänsterna.

  Om du inte är nöjd

  • Tala i första hand med din leverantör. Du kan också vända dig till Bjuvs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen 042- 458 50 00. Du kan även använda Bjuvs kommun särskilda blankett för "Synpunkter och klagomål", se nedan.
  • Finns möjligheten att byta leverantör. Ett byte kan ta upp till 14 dagar att genomföra. Vid byte använd blanketten ”Val och omval av leverantör", se nedan.

  Blankett
  - Val och omval av leverantörPDF
  - Lämna synpunkter

  Om du har frågor
  Kontakta kommunens LOV-kontakt eller avgiftshandläggaren via växel telefon 042- 458 50 00


  Kontakt

  Äldreomsorgen

  LOV-handläggare
  Christine Johansson
  telefon växel: 042- 458 50 00
  lov-kontakt@bjuv.se

  Avgiftshandläggare
  Marie Paulsson
  telefon växel: 042- 458 50 00
  lov-kontakt@bjuv.se

  Senast publicerad: 28 maj 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här