Bjuvs kommuns logga

Valfrihet i hemtjänsten (LOV)

Bjuvs kommun erbjuder valfrihet av serviceinsatser i enlighet med Lagen om valfrihetssystem, LOV.

Det innebär att du som beviljas serviceinsatser som städ, tvätt och inköp ges möjligheten att välja om insatserna ska utföras av Bjuvs kommun eller av den/de leverantörer som kommunen godkänt. Den som inte vill välja har rätt att avstå.

Leverantör av serviceinsatser
Om du önskar en annan leverantör än kommunen måste du göra ett aktivt val. Under "Valbara leverantörer" (länkas vidare) kan du ta del av information om de godkända och aktuella leverantörerna och deras beskrivning av sin verksamhetsprofil. Du kan även få informationen i tryckt form från kommunens biståndshandläggare. Valet av leverantör görs på blanketten "Val och omval av leverantör" se Blanketter nedan.

  • Gör du inget aktivt val tilldelas du automatiskt kommunens hemtjänst.
  • Du har möjlighet att byta leverantör om du önskar. Ett byte kan ta upp till 14 dagar att genomföra. Vid byte använd blanketten Val och omval av leverantör.
  • Du som är nöjd med kommunen som leverantör behöver inte göra något nytt val.

Avgifter
Avgiften är densamma oavsett vem som utför hemtjänsten. Avgift för hemtjänsten debiteras av kommunen enligt gällande regelverk. Vid frågor kontakta avgiftshandläggaren via kommunen växel 042- 458 50 00 eller läs Avgifter.

Kommunens ansvar
Bjuvs kommun har det yttersta ansvaret för serviceinsatserna även om du väljer en annan leverantör.

Alla valbara leverantörer är godkända av kommunen och måste leva upp till gällande lagstiftning och de riktlinjer som kommunen har. Kommunen följer kontinuerligt upp kvaliteten på insatserna som utförs av såväl kommunen som externa leverantörer.

Tilläggstjänster mot avgift
Vissa privata leverantörer erbjuder tilläggstjänster. Tilläggstjänster är sådana tjänster som inte är biståndsbeslutade och som du själv betalar direkt till leverantören. Kommunen ansvarar inte för tilläggstjänsterna.

Om du inte är nöjd

  • Tala i första hand med din leverantör. Du kan också vända dig till Bjuvs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen 042- 458 50 00. Du kan även använda Bjuvs kommun särskilda blankett för "Synpunkter och klagomål", se nedan.
  • Det finns möjlighet att byta leverantör. Ett byte kan ta upp till 14 dagar att genomföra. Vid byte använd blanketten ”Val och omval av leverantör", se nedan.

Blankett

Om du har frågor
Kontakta kommunens LOV-kontakt eller avgiftshandläggaren via växel telefon 042- 458 50 00


Kontakt

Äldreomsorgen

LOV-handläggare
Christine Johansson
telefon växel: 042- 458 50 00
lov-kontakt@bjuv.se

Avgiftshandläggare
Marie Paulsson
telefon växel: 042- 458 50 00
lov-kontakt@bjuv.se

Senast publicerad: