Bjuvs kommuns logga

Kognitivt team

Har du kognitiv svikt eller demenssjukdom, eller är anhörig? Om du bor inom Bjuvs kommun kan du vända dig direkt till oss i teamet. En tidig kontakt ger större möjlighet till stöd och hjälp för dig och dina anhöriga att hantera sjukdomen.

Ett par som går

Målet för teamet är att öka kunskapen om kognitiv sjukdom samt ge råd, stöd och handledning. Syftet är att öka samordning av insatser för hjälp till personer med kognitiv sjukdom.

Kognitivt team kan hjälpa dig genom att:

  • vara rådgivande
  • erbjuda enskilda samtal
  • göra hembesök eller ta emot besök
  • ge stöd och utbildning till anhöriga
  • förmedla kontakt internt eller externt beroende på problematik

Genom att kontakta vårt multiprofessionella team får samordnade insatser av specialistundersköterskor inom demens, biståndshandläggare och anhörigkonsulent.

Kognitivt team utbildar och handleder även personal och samarbetar med till exempel specialistminnesmottagningen och vårdcentraler.

Du kan kontakta oss vi telefon, mejl eller e-tjänst:

Telefon: 042 - 458 59 84

Använd gärna vår e-tjänst:

Beställningsunderlag för insats av kognitivt team

e-post: kognitivtteam@bjuv.se

Enhetschef

Marina Asplund

Demenssjuka i Sverige

Mellan 130 000 och 150 000 personer beräknas ha en demenssjukdom.
Varje år insjuknar 20 000–25 000 personer.

Prognos för antalet demenssjuka
År 2030: 180 000–190 000
År 2050: 250 000

Siffrorna för år 2030 och år 2050 är baserade på dagens befolkningsprognoser och att antalet demenssjuka inte påverkas av nya behandlingsmetoder och bättre förebyggande åtgärder.

Källa: Nationella riktlinjer: Vård och omsorg vid demenssjukdom, Socialstyrelsen (2017)

Senast publicerad: