Bjuvs kommuns logga

Rehabilitering

I samband med sjukdom, skada eller nedsatt funktionsförmåga kan du vara i behov av hjälp med rehabilitering. Rehabiliteringens syfte är att skapa goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Målsättningen är att rehabilitering ska komma igång tidigt, vara anpassad och kunna erbjuda mångsidiga insatser av personal med olika yrkeskompetens från olika verksamheter.

Rehabiliteringsinsatser ska, utifrån behov och förutsättningar bidra till att personen får tillbaka/ kan behålla bästa möjliga funktionsförmåga.

På kommunens rehabiliteringsenhet arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter och omvårdnadspersonal.

Arbetsterapeuter hjälper till med

  • råd och stöd om hur du kan klara dagliga aktiviteter som till exempel personlig vård eller hemmets skötsel, när du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har svårigheter med det
  • utprovning av och träning i att använda tekniska hjälpmedel
  • intyg om funktionsnedsättning, som kan användas i en ansökan om bostadsanpassning om miljön i ditt hem behöver förändras till följd av en stadigvarande funktionsnedsättning

Fysioterapeuter hjälper till med

  • råd, stöd och eventuellt träningsprogram för att så långt som möjligt återfå respektive bibehålla din fysiska funktionsförmåga vid sjukdom eller funktionsnedsättning
  • utprovning av och träning i att använda gånghjälpmedel och andra förflyttningshjälpmedel

Ett besök av en arbetsterapeut eller fysioterapeut är avgiftsbelagd, vilket innebär att du betalar 175 kr /månad oavsett antal besök den månaden.

Vi arbetar efter följande rehabiliteringssätt:

Vardagsrehabilitering
Innebär att undersköterskor utför sitt arbete på ett sådant sätt att de inte tar över de förmågor som personen själv har. Man arbetar aktivt med att stödja personen i sin vardagssituation.

Specifik rehabilitering
Är insatser, exempelvis ett träningsprogram, som ordinerats av fysioterapeut och/ eller arbetsterapeut. Rehabiliteringen kan utföras tillsammans med fysioterapeut/ arbetsterapeut eller undersköterska när det behövs.


Ansök om rehabilitering
För ansökan och bedömning av ditt behov av rehabilitering arbetsterapeut eller fysioterapeut 042-458 50 00.

Kontakt

Rehabilitering

Besöksadress till Rehabenheten
Almgatan 2, 267 38 Bjuv
Karta till Rehabenheten

Ansök och rådfråga
Telefon växel 042-458 50 00
Arbetsterapeut och sjukgymnast nås säkrast mellan 8.00-9.00

Enhetschef område hälsa
Jenny Bengtsson
telefon 042- 458 53 04
jenny.bengtsson@bjuv.se

Senast publicerad: