Bjuvs kommuns logga

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är handlingar som motiveras med att den som utsätts för våld och förtryck har skadat familjens heder.

Våldet ses och uttalas av kollektivet som en legitim, oundviklig handling för att straffa olydnad, bevara familjens heder och värna om släktens sociala överlevnad. Hot, kontroll och våld kan användas både för att återupprätta hedern eller hindra att den förloras. Hedersvåld kan drabba både flickor och pojkar, män och kvinnor.

En särskilt utsatt grupp är HBTQ-personer då kärlek och sexualitet, enligt hedersnormerna, hör hemma i ett äktenskap mellan en man och en kvinna. Både kvinnor och män är delaktiga i att upprätthålla hedersnormerna. Hedersnormerna begränsar individens handlingsfrihet och livsutrymme och omintetgör de mänskliga rättigheterna. Våldet är ofta sanktionerat av närstående och de som utövar våldet skyddas av övriga anhöriga.

Mer information och stöd mot hedersförtryck

Hedersförtryck erbjuder information till dig som är utsatt och till dig som vill lära dig mer om hedersförtryck.

Dina rättigheter erbjuder information om rättigheter kopplat till hedersförtryck. Det finns även en stödchatt. Sajten drivs av Rädda barnen.

Terrafem är en rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. Terrafems jourkvinnor behärskar tillsammans 74 språk.

Lämna sidan. Tar dig till Bjuvs hemsida

Senast publicerad: