Socialpsykiatri

I Bjuvs kommun ska alla invånare som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.

Bildväljare

Den kommunala psykiatriverksamheten vänder sig till dig som är över 18 år och har funktionsnedsättning till följd av svår psykisk sjukdom.

Vi arbetar i huvudsak med förebyggande arbete. Vår målsättning är att stärka dina möjligheter till ett fungerande, självständigt och meningsfullt liv.

En psykisk funktionsnedsättning innebär att en person följd av svår psykisk sjukdom har väsentliga svårigheter att själv klara det dagliga livet, att umgås med andra och att arbeta eller att delta i regelbundna aktiviteter. Svårigheterna ska ha funnits eller antas komma att bestå under en längre tid

Ansök

Ansökan görs via socialsekreterare 042- 458 50 00 eller på blanketten Personer med psykisk ohälsa enligt SoL

Nedan ser du vilka insatser som finns att söka.

Boendestöd riktar sig till dig som har en psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning och syftar till att ge stöd för att stärka och utveckla dina egna förmågor och resurser. Insatsen ges och utformas med målsättningen att öka din självständighet i vardagen. Boendestödet bygger på och förutsätter din aktiva medverkan i förändringsarbetet.

Kontakt

Boendestöd - intellektuell funktionsnedsättning

Enhetschef
Malin Boson
telefon 042- 458 53 75
malin.boson@bjuv.se

Boendestöd - socialpsykiatri

Enhetschef
Tilde Jarl
telefon 042-458 54 87
tilde.jarl@bjuv.se

Särskilt boende i form av satellitlägenhet riktar sig till dig som trots stödinsatser inte klarar av att bo självständigt i ett ordinärt boende. Detta innefattar att du har behov av stöd och hjälp från personal stora delar av dygnet.

Kontakt

Enhetschef
Tilde Jarl
telefon 042-458 54 87
tilde.jarl@bjuv.se

Dagverksamhet riktar sig till dig som har behov av stöd, gemenskap eller hjälp att bryta isolering. Insatsen innebär sociala insatser i grupp en eller flera dagar i veckan. Syftet är att bryta isolering, främja sociala kontakter och upprätthålla funktioner som behövs för att klara den daliga livsföringen.

Kontakt

Träffpunkt 24:an

Besöksdress
Norra Storgatan 6, 267 31 Bjuv
telefon 042-458 51 35
Karta till Träffpunkt 24:an

Enhetschef
Tilde Jarl
telefon 042-458 54 87
tilde.jarl@bjuv.se

Handläggare

Sandra Andersson Sacramento
Telefon: 042-458 59 31
sandra.andersson-sacramento@bjuv.se
Telefontid: Måndag - fredag 8.30 - 16.00


För att ansöka om insatser vänder du dig till en socialsekreterare. Ansökan kan vara muntlig eller skriftlig. Hämta blankett för ansökan.

Kontakt

På tider utöver telefontiderna finns möjlighet att nå eller lämna meddelande på din socialsekreterares telefon alternativt kontakta Bjuvs kommuns kontaktcenter:

Telefon växel 042- 458 50 00

info@bjuv.se

Kontaktperson är ett socialt stöd som riktar sig till dig som saknar eller har ett bristfälligt socialt kontaktnät, och inte själv har förmåga att ta kontakt med andra. Kontaktpersonens uppgift är att hjälpa till att bryta isolering, ge råd och stöd i vissa situationer (av okomplicerad art) samt att uppmuntra dig till att delta i samhället aktiviteter.

Om du vill ha stöd av en kontaktperson kan du kontakta Bjuvs kommuns biståndshandläggare på telefon 042-458 50 00 eller ansöka om insatser via blankett.

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

info@bjuv.se

Kontakt

Psykisk ohälsa

Socialsekreterare

telefon 042-458 50 00
info@bjuv.se