Bjuvs kommuns logga

  Socialpsykiatri

  I Bjuvs kommun ska alla invånare som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.

  Bildväljare

  Den kommunala psykiatriverksamheten vänder sig till dig som är över 20 år och har funktionsnedsättning till följd av svår psykisk sjukdom.

  Vi arbetar i huvudsak med förebyggande arbete. Vår målsättning är att stärka dina möjligheter till ett fungerande, självständigt och meningsfullt liv.

  En psykisk funktionsnedsättning innebär att en person följd av svår psykisk sjukdom har väsentliga svårigheter att själv klara det dagliga livet, att umgås med andra och att arbeta eller att delta i regelbundna aktiviteter. Svårigheterna ska ha funnits eller antas komma att bestå under en längre tid

  Ansök

  Ansökan görs via biståndshandläggare 042- 458 50 00 eller på blanketten Personer med psykisk ohälsa enligt SoL

  Nedan ser du vilka insatser som finns att söka.


  Boendestöd riktar sig till dig som har en psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning och syftar till att ge stöd för att stärka och utveckla dina egna förmågor och resurser. Insatsen ges och utformas med målsättningen att öka din självständighet i vardagen. Boendestödet bygger på och förutsätter din aktiva medverkan i förändringsarbetet.

  Ansökan görs via biståndshandläggare 042- 458 50 00 eller på blanketten Personer med psykisk ohälsa enligt SoL

  Kontakt

  Boendestöd

  Enhetschef
  Thi-Binh Luu Johansson
  telefon 042- 458 53 75
  thi-binh.luu.johansson@bjuv.se

  Särskilt boende i form av satellitlägenhet riktar sig till dig som trots stödinsatser inte klarar av att bo självständigt i ett ordinärt boende. Detta innefattar att du har behov av stöd och hjälp från personal stora delar av dygnet.


  Ansökan görs via biståndshandläggare 042- 458 50 00 eller på blanketten Personer med psykisk ohälsa enligt SoL

  Kontakt

  Särskilt boende

  Besöksadress
  Solgatan 7, 267 31 Bjuv
  telefon 042-823 29

  Enhetschef
  Thi- Bihn Luu Johansson
  telefon 042-458 53 75
  thi-binh.luu.johansson@bjuv.se

  Dagverksamhet riktar sig till dig som har behov av stöd, gemenskap eller hjälp att bryta isolering. Insatsen innebär sociala insatser i grupp en eller flera dagar i veckan. Syftet är att bryta isolering, främja sociala kontakter och upprätthålla funktioner som behövs för att klara den daliga livsföringen.

  Ansökan görs via biståndshandläggare 042- 458 50 00 eller på blanketten Personer med psykisk ohälsa enligt SoL

  Kontakt

  Träffpunkt 24:an

  Besöksdress
  Solgatan 7, 267 31 Bjuv
  telefon 042-458 51 35
  Karta till Träffpunkt 24:an

  Enhetschef
  Thi-Binh Luu Johansson
  telefon 042-458 53 75
  thi-binh.luu.johansson@bjuv.se


  Handläggare

  Lisa Åsberg
  Telefon 042-458 51 08
  lisa.asberg@bjuv.se
  Telefontid: 8-15.30 måndag- torsdag

  Nicole Herngren
  Telefon 042-458 51 24
  nicole.herngren@bjuv.se
  Telefontid: 8-14 måndag - fredag


  För att ansöka om insatser vänder du dig till en biståndshandläggare. Ansökan kan vara muntlig eller skriftlig. Blanketter

  Kontakt

  Biståndshandläggare psykisk ohälsa

  På tider utöver telefontiderna finns möjlighet att nå eller lämna meddelande på din biståndshandläggares telefon alternativt kontakta Bjuvs kommuns kontaktcenter:

  Telefon växel 042- 458 50 00

  info@bjuv.se


  Kontaktperson är ett socialt stöd som riktar sig till dig som saknar eller har ett bristfälligt socialt kontaktnät, och inte själv har förmåga att ta kontakt med andra. Kontaktpersonens uppgift är att hjälpa till att bryta isolering, ge råd och stöd i vissa situationer (av okomplicerad art) samt att uppmuntra dig till att delta i samhället aktiviteter.

  Om du vill ha stöd av en kontaktperson kan du kontakta Bjuvs kommuns biståndshandläggare på telefon 042-458 50 00 eller ansöka om insatser via blankett.

  Kontakt

  Bjuvs kommun

  Telefon växel 042-458 50 00

  info@bjuv.se

  Kontakt

  Psykisk ohälsa

  LSShandläggare

  telefon 042-458 50 00
  info@bjuv.se

  Senast publicerad: 03 juni 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här