Bjuvs kommuns logga

Missbruk och beroende

När man utvecklat ett riskbruk, missbruk eller beroende är det inte ovanligt att man behöver professionell hjälp för att kunna sluta använda alkohol, narkotika och andra droger.

Röda blommor framför en husvägg

Som kommuninvånare kan du som har missbruks- eller beroendeproblem ansöka om behandling på myndighetsenheten. Din ansökan prövas individuellt.

Är du orolig för att en vuxen person far illa på grund av användning av alkohol, narkotika eller andra droger kan du göra en orosanmälan till myndighetsenheten.

Bjuvs öppenvårdscentral (ÖVC) erbjuder professionellt samtalsstöd för dig som har ett riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika eller andra droger. Du kan vända dig hit helt anonymt och kostnadsfritt.

Har du alkohol, narkotika- och drogproblem kan du också vända dig till hälso- och sjukvården. Information hittar du på Vårdguiden 1177.

Maria Skåne Nordväst erbjuder rådgivning och behandling för dig som inte fyllt 25 och har problem med alkohol eller andra droger. Hos Maria Skåne Nordväst kan du få ett samlat stöd av familjebehandlare, kurator och psykiatrisjuksköterska. Du som anhörig eller närstående till en ung person med missbruksproblem kan också få råd och stöd.

Maria Skåne Nordväst - mottagning för unga under 25 år

Regions Skånes information om drogmissbruk

Här hittar du länkar till organisationer som också erbjuder stöd och hjälp.

Kommunens kontaktcenter: 042 - 458 50 00

Senast publicerad: