Bjuvs kommuns logga

Socialtjänst barn, unga och familj

Vi arbetar för att barn och unga får det stöd och skydd som dom behöver.

Barn och unga har rätt att växa upp under trygga och goda förhållanden. Du som är förälder, barn eller ung kan vända dig till oss om du behöver råd och stöd antingen för dig själv eller för hela din familj. Tillsammans försöker vi hitta det som kan hjälpa dig på bästa sätt.

Vill du ansöka om stöd till dig själv eller någon i din familj kontakta mottagningen på telefon: 042-458 55 60 så hjälper socialsekreterarna dig vidare.

Arbetar du med barn och unga och misstänker att ett barn far illa ska du göra en anmälan till socialtjänsten. Är du privatperson och misstänker att ett barn far illa kan och bör du göra en anmälan.

E-tjänst anmälan om misstanke barn som far illa

Mer information och kontaktuppgifter

Syftet med en utredning är att ta reda på vilket stöd som behövs för att barnets behov av trygghet och skydd tillgodoses.

Mer information

När någon i familjen mår dåligt eller har det svårt påverkas hela familjen. Det kan vara svårt att lösa problemen på egen hand.

Mer information om det stöd som finns

Familjerätten arbetar för att barn och föräldrar får stöd och hjälp i familjerättsliga frågor. Familjerätten kan hjälpa till med frågor som handar om adoption, vårdnad, boende, umgänge och samarbete mellan föräldrar. Barnets bästa är alltid utgångspunkten.

Familjerätten har telefontid tisdagar och torsdagar mellan klockan 08.30 - 10.00

Mer information om familjerätten och kontaktuppgifter.

Familjehemsföräldrar är viktiga personer för barnets utveckling och framtid. Är du intresserad av att bli familjehem kan du testa dig själv och anmäla intresse via FamiljehemSverige (klicka på bilderna så kommer du vidare.

Mer information

familjehem testa dig
familjehem anmäl intresse

Kontakt

Bjuvs kommun
Kontaktcenter
042-458 50 00
info@bjuv.se

Socialtjänst barn, unga och familj

Mottagning, anmälan och ansökan gällande barn och unga, telefon 042-458 55 60.

E-tjänst för anmälan om misstanke att barn far illa OBS: e-tjänsten ska du endast använda under kontorstid helgfri vardag mellen klockan 08:00-16:30. Andra tider, såsom kvällar och helger, ringer du till socialjouren telefon 042-10 68 69.

Social jour (kvällar, helger)
042-10 68 69 eller via 112 som kopplar till social jour.

Vid akuta och livshotande tillstånd ring alltid 112.

Besöksadress socialtjänst barn, unga, familj
Socialförvaltningen
Almliden
Almgatan 2
267 38 Bjuv

Postadress
Socialförvaltningen
Barn, unga och familj
Box 501
267 25 Bjuv

Senast publicerad: