Bjuvs kommuns logga

Så kan du hjälpa till

Det är många privatpersoner som vill hjälpa till och som undrar vad de kan göra för insats. Det kan handla om att man ställer upp som familjehem eller blir språkvän, alla kan bidra med något.

Ett tecknat träd med en massa människor föreställande löv

Vill du hjälpa till och göra en insats så kan du ställa upp och bli:

Familjehem

Att vara familjehem innebär att man tar hand om ett barn som av olika skäl inte kan bo hos sina föräldrar.
Läs mer om att vara familjehem.

God man/förvaltare

Som god man eller förvaltare hjälper du en person, din så kallade huvudman, med sådant som han eller hon inte klarar av att sköta på egen hand.
Mer information om god man och förvaltarskap.

Vill du bli språkvän?

Ta chansen att hjälpa en nyanländ samtidigt som du lär känna en ny kultur.

Språkcafé i Bjuvs kommun

På språkcaféet träffas man, fikar och pratar svenska tillsammans med Sfi-studerande och andra som vill träna på sitt nya språk.

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för barns rättigheter enligt barnkonventionen.

Vi arbetar med läxhjälp och insamlingar. Får vi asylfamiljer med förskolebarn kan vi organisera sysselsättningar för barnen på deras boende, vi kan se till att det finns lekmaterial på boendet och ordnar fram kläder vid behov.

Kontakt:
Clary Warneryd
Telefon: 042 - 734 02 eller 0707 - 78 80 55
E-post: clary.warneryd@telia.com

På respektive församlings hemsida finns information om hur du kan bidra ekonomiskt till Svenska kyrkans hjälparbete bland flyktingar i Europa samt information om de aktiviteter som de anordnar.

Bjuvs församling
Kontaktperson är präst Britt-Marie Cedergren.
Telefon: 042 - 856 54.

Ekeby församling
Frivilliga är välkomna att höra av sig.

I ett akut läge ingår Bjuvs församling i den kommunala Posom-organisationen och ställer lokaler och personalresurser till förfogande. Om det anländer stora mängder flyktingar på kort tid kan det bli aktuellt att be församlingens medlemmar om hjälp med förnödenheter av olika slag.

Genom ett avtal mellan Lunds stift och Rådgivningsbyrån för flyktingar och asylsökande kan Svenska kyrkan bistå enskilda med rättshjälp i till exempel asylprocesser. Detta sker i den lokala församlingen.

Senast publicerad: