Felanmälan

Här kan du felanmäla gator, trafik, gatubelysning, parker, grönområden och nedskräpning, allt via våra e-tjänster.

Behandling av personuppgifter i våra e-tjänster

Bjuvs kommun lyder under offentlighetsprincipen. De handlingar som skickas in till kommunen blir allmänna handlingar. Vem som helst kan begära att få ta del av dessa. Kommunen gör alltid en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen innan vi lämnar ut handlingar som innehåller personuppgifter.

E-tjänster felanmälan

Felanmälan gator/belysning

Felanmälan park och grönområden

Synpunkter

Har du synpunkter om höga hastigheter på din gata? Eller kanske önskemål om mer belysning där du bor? Vi välkomnar alla synpunkter, såväl positiva som negativa. Dina förslag och synpunkter hjälper oss att förbättra kvaliteten på verksamheten och servicen till invånarna.

Lämna synpunkt

Akuta händelser

Ett akut fel är något som riskerar skada en person eller kan medföra stor fara. Vid akuta händelser under kontorstid kan du alltid komma i kontakt med oss via kommunens växel, 042-458 50 00, men vi ser gärna att du ringer nedanstående nummer.

Vid akuta fel på vatten och avlopp

NSVA: 010-490 97 00

Vid frågor om sophämtning

NSR: 042-400 13 00

Vid akuta fel såsom skadegörelse

Bjuvs jourtelefon: 070-949 54 00

Vid olyckor

SOS Alarm: 112