Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som, till följd av sjukdom eller funktionsnedsättning, har stora svårigheter med förflyttning och som inte längre klarar av att använda allmänna kommunikationer.

Bjuvs kommun har lämnat över ansvaret för färdtjänsten till Region Skåne, därmed ansöker du om färdtjänst hos Skånetrafiken.

Kontaktuppgifter för färdtjänst

För att ansöka om färdtjänst eller riksfärdtjänst ska du kontakta Skånetrafiken.

Kontakt

Äldreomsorgen

Telefon växel 042-458 50 00

info@bjuv.se