Anstånd med betalning
för kommunala avgifter

Om du någon gång har svårighet att betala avgiften för till exempel hemtjänst eller barnomsorg så kan du kontakta kommunen. Då görs en bedömning om anstånd med betalningen kan beviljas och isåfall hur länge.

Att få anstånd är detsamma som att få uppskov och innebär att sista datumet för att göra en inbetalning skjuts fram i tiden.

Exempel på avgifter till kommunen är för hemtjänst, förskola, fritids, kulturskola eller kostnader för att hyra anläggningar eller andra lokaler.

Hör du av dig till kommunen om en betalning, gör handläggaren en bedömning om du kan få anstånd och hur länge. Det beror till exempel på beloppets storlek och din betalningsförmåga, möjlighet till delbetalning och liknande omständigheter.

Kontaktuppgifter till respektive verksamhet hittar du på din faktura.