Bjuvs kommuns logga

  Familjehem och placering

  Alla barn behöver och har rätt till föräldrar eller vuxna personer som kan ge trygghet och kärlek.

  En del barn kan tyvärr, av olika skäl, inte bo hos sina biologiska föräldrar. Barn kan då, under en kortare eller längre period bo hos en annan familj. Det är viktigt att barnet trivs och utvecklas och kommer till en familj som är rätt för just det barn som behöver flytta. Vi söker därför kontinuerligt nya familjer som kan fungera som familjehem eller jourhem.

  Mer information hittar du på

  Till dig som bor i ett jourhem, familjehem eller HVB

  Till dig som är förälder till ett barn som bor i familjehem

  Till dig som vill bli familjehem eller annan uppdragstagare


  Bjuvs kommun
  Kontaktcenter
  042-458 50 00
  info@bjuv.se

  Senast publicerad: 08 juni 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här