Familjehem och placering

Alla barn behöver och har rätt till föräldrar eller vuxna personer som kan ge trygghet och kärlek.

En del barn kan tyvärr, av olika skäl, inte bo hos sina biologiska föräldrar. Barn kan då, under en kortare eller längre period bo hos en annan familj. Det är viktigt att barnet trivs och utvecklas och kommer till en familj som är rätt för just det barn som behöver flytta. Vi söker därför kontinuerligt nya familjer som kan fungera som familjehem eller jourhem.

Mer information hittar du på

Till dig som bor i ett jourhem, familjehem eller HVB

Till dig som är förälder till ett barn som bor i familjehem

Till dig som vill bli familjehem eller annan uppdragstagare


Bjuvs kommun
Kontaktcenter
042-458 50 00
info@bjuv.se