Bjuvs kommuns logga

Faderskap eller föräldraskap

Fastställt faderskap och föräldraskap ska säkra barnets rätt till sitt biologiska ursprung, men också rätten till försörjning och arv. Barnet kan också ha både ett psykologiskt och ett medicinskt intresse av att känna till sin bakgrund.

Du som nybliven förälder kan enkelt regristrera detta genom föräldraskapsbekräftelse på Skatteverkets e-tjänst Digital föräldraskapsbekräftelse.

Ogifta nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera sitt föräldrarskap via sin dator eller mobil, de första 14 dagarna efter barnets födelse. Föräldern som har fött barnet behöver godkänna föräldraskapsbekräftelsen i e-tjänsten. Bekräftelsen är viktig för att det bekräftade föräldraskapet gör att barnet juridiskt knyts till pappan/föräldern som inte fött barnet.

Bekräftelse via familjecentral eller familjerätten

Om det har gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse eller om ni väljer att inte bekräfta fader- eller föräldraskapet via skatteverkets e-tjänst kan ni i stället göra en bekräftelse hos familjecentralen/familjerätten. Det är fortfarande möjligt att bekräfta fader- eller föräldraskap för ett väntat barn

Barnets vårdnadshavare - anmäla gemensam vårdnad

Gifta föräldrar registreras som föräldrar och vårdnadshavare från barnets födelse. För samkönade föräldrar, eller föräldrar där en eller båda ändrat könstillhörighet, gäller detta för barn födda från den 1 januari 2022 och senare.

I samband med bekräftelse av fader- eller föräldraskap finns möjlighet att anmäla gemensam vårdnad.

Mer information om vårdnadshavare och gemensam vårdnad

Frågor och tidsbokning

Vill du boka en tid för bekräftelse eller har andra frågor om faderskap eller föräldraskapsbekräftels kontakta socialrådgivare på familjecentralen.

Kontakt

Bjuvs kommun
Kontaktcenter
042-458 50 00
info@bjuv.se

Olivera Markovska
Socialrådgivare
Familjecentralen i Bjuv
Telefon: 042-45 851 36

Senast publicerad: