Bjuvs kommuns logga

Socialt stöd och omsorg till äldre

Ibland är stöd och omsorg från andra nödvändigt för att leva ett tryggt och bra liv. Bjuvs kommun erbjuder olika former av stöd och service som ska möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt, så att du kan bo kvar hemma så länge du önskar.

Insatserna prövas individuellt utifrån dina egna förutsättningar att klara din vardag och grundar sig på beslut utifrån gällande lagstiftning. De flesta hjälpinsatserna måste du ansöka om, och insatserna är oftast avgiftsbelagda. Verkställigheten sker så snart som möjligt och i samråd med den enskilde.

Du kan till exempel få hjälp med städning, tvättning och personlig omvårdnad. Om du behöver hjälp på kvällar och nätter så kan du få det.

Du kan även ansöka om att få trygghetslarm för att kunna kalla på hjälp i akuta situationer. Den hjälp du kan få beror på din situation och bedöms individuellt.

På vår sida Senior i Bjuvs kommun hittar du samlad information om olika typer av stöd och kontaktuppgifter du som äldre kan vara i behov av.

För att ansöka eller få mer information kontakta biståndshandläggarna.

Bjuvs kommun

Kontaktcenter 042-458 50 00

info@bjuv.se

Senast publicerad: