Bjuvs kommuns logga

För dig som vill bli familjehem

 

Familjehemsföräldrar är viktiga personer för barnets utveckling och framtid.

Vårt absoluta mål är att de barn som är placerade ska få hjälp att utvecklas tillsammans med familjehemsföräldrarna och få ett rikt liv vad gäller utbildning, arbete, relationer och ha en kontakt med sitt biologiska nätverk. Familjehemsföräldrarna är mycket viktiga och är nyckelperson för att barnet ska utvecklas. Förutom att ge barnet en god omsorg har familjehem ett stort och viktigt uppdrag att samarbeta med barnets skola och stötta barnet i skolarbetet.

Hur går det till?

Vår erfarenhet är att det är viktigt att inte känna sig ensam som familjehem. Familjehem har därför en speciell familjehemssekreterare knuten till familjen som, utifrån familjehemmets behov ger stöd och handledning i uppdraget. Familjehemmen erbjuds utbildning, temakvällar (för familjehemsföräldrar och för familjehemsföräldrar och barn tillsammans), utbildningsdagar och familjedag på Toselilla.

Barnet får en egen barnsekreterare. Ibland träffar vi barnet själva och ibland träffar vi barnet tillsammans med familjehemsföräldrarna. Många barn vill veta, gång på gång varför de är placerade, de har ofta behov av att ”få ihop sin historia” och vi kan vara en bro till barnets biologiska familj. Många barn behöver också hjälp att hantera sina känslor.

Uppdraget som familjehem brukar vara intressant, roligt och utvecklande men också utmanande och tufft. Det är därför ett stort beslut som måste tänkas igenom noga. Är du nyfiken på att bli familjehem surfar du in på familjehemSverige.se. Här kan du testa dig själv och göra en intresseanmälan.

För oss är det självklart att finnas tillhands för familjehemmen via besök, telefon och mail. Så tveka inte att höra av er till någon av oss om du har frågor kring familjehemsvård.

Kontakt familjehemsteam

Marika Norrback, tel 042-458 56 59
e-post: marika.norrback@bjuv.se

Caroline Bossner, tel 042- 458 50 53
e-post: caroline.bossner@bjuv.se

Bjuvs kommun
Kontaktcenter
042-458 50 00
info@bjuv.se

Senast publicerad: