Bjuvs kommuns logga

Missnöjd med beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut som du fått har du rätt att överklaga det.

Överklagan görs skriftligt och ska ha inkommit till beslutsfattande myndighet senast tre veckor efter det att du fått beslutet.

Det skriftliga överklagandet ska alltid skickas med brev eller lämnas till den myndighet som fattat beslutet.

Det skriftliga överklagandet ska innehålla:

 • Datum
 • Ditt namn
 • Din adress
 • Ditt telefonnummer
 • Din underskrift
 • Vilket beslut du överklagar
 • Varför du tycker att beslutet är fel
 • Vilket beslut du tycker är rätt

Vad händer när vi får ditt överklagande?

 • Vi kontrollerar om överklagande kommit in i rätt tid (senast tre veckor efter att du fått beslutet).
 • Vi bestämmer om beslutet ska omprövas
 • Om vi bestämmer att beslutet inte kommer att omprövas skickas din överklagan vidare till förvaltningsrätten.

Om du undrar över något ska du vända dig till din handläggare.

Postadressen är:
Socialtjänsten
Barn, unga och familj
Beslutsfattarens namn
Box 501
267 25 BJUV

Besöksadressen är:
Almliden
Almgatan 2
BJUV

Kontakt

Bjuvs kommun
Kontaktcenter
042-458 50 00
info@bjuv.se

Socialtjänst barn, unga och familj

Mottagning, anmälan och ansökan gällande barn och unga, telefon 042-458 55 60.

E-tjänst för anmälan om misstanke att barn far illa OBS: e-tjänsten ska du endast använda under kontorstid helgfri vardag mellen klockan 08:00-16:30. Andra tider, såsom kvällar och helger, ringer du till socialjouren telefon 042-10 68 69.

Social jour (kvällar, helger)
042-10 68 69 eller via 112 som kopplar till social jour.

Vid akuta och livshotande tillstånd ring alltid 112.

Besöksadress socialtjänst barn, unga, familj
Socialförvaltningen
Almliden
Almgatan 2
267 38 Bjuv

Postadress
Socialförvaltningen
Barn, unga och familj
Box 501
267 25 Bjuv

Senast publicerad: