Bjuvs kommuns logga

Särskilt boende

Bjuvs kommuns mål är att även om din hälsa eller minne sviker ska du som bor på något av kommunens särskilda boende kunna leva ett så normalt liv som möjligt och känna trygghet och värdighet – i lugn och ro i din lägenhet eller i samvaro med andra.

För att få flytta till något av kommunens särskilda boende ska du göra en ansökan och dina behov utreds tillsammans med en biståndshandläggare. Om du beviljas särskilt boende kommer du erbjudas den lägenhet som passar dina behov bäst.

Särskilt boende för äldre och demenssjuka

Särskilda boenden för äldre och personer med demenssjukdom vänder sig till dig som har svårt att klara av att bo kvar hemma trots mycket hjälp från hemtjänsten. Särskilt boende är en boendeform som räknas som eget boende i egen lägenhet men med tillgång till omvårdnadspersonal som dygnet runt ger dig stöd, vård och omsorg.

Parboende

Parboende innebär att äldre par som varaktigt bott ihop under en tid, så långt möjligt ska ges möjligheter att få fortsätta att bo tillsammans, även om de har olika omvårdnadsbehov. I de fall det är möjligt kan alltså en make/maka välja att flytta med till ett särskilt boende för äldre, även om den medflyttande parten inte själv har samma stora hjälpbehov.

Ansök

Ansökan görs via biståndshandläggare 042- 458 50 00 eller på aktuell ansökningsblankett


Läs mer om våra olika särskilda boende:


Ekhaga startade sin verksamhet 1971 och har genomgått totalrenovering i två etapper år 2005 och 2007. Här finns 37 lägenheter fördelat på fyra demensenheter där personalen har specifik kompetens att stödja personer med demenssjukdom.

På Ekhaga finns en hemlik miljö där personalen tillsammans med de boende så långt det är möjligt delar det dagliga livet. Här finns även två trädgårdar som alla boende kan nyttja då tillfälle bjuds.

 

Gemenskap

På boendet finns det möjlighet att få dagens samtliga måltider. Måltiderna serveras på respektive avdelning.

För dem som önskar delta erbjuder vi aktiviteter så som bakning, promenader, delta i gymnastik med mera. Du bestäm­mer själv hur mycket du vill delta beroende på vilka intressen du har, och hur mycket du själv känner att du orkar och vill. Kulturombuden på Ekhaga planerar och organiserar aktiviteter.

Vi värdesätter att ha en bra kontakt med närstående så att alla kan känna sig delaktiga och trygga med den vård och omsorg som ges. Närstående är alltid välkomna till Ekhaga, detta gäller givetvis även vid utflykter, aktiviteter med mera.

Omvårdnad

På Ekhaga finns omvårdnadspersonal tillgänglig dygnet runt. Sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast kan kontaktas vid behov.

Alla boende har en egen kontaktman med särskilt ansvar för att se till att just dina behov och önskemål tillgodoses.

Vi arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt, vilket innebär att vi arbetare för att du ska kunna bibehålla dina förmågor så länge som möjligt.

 

Lägenheterna

Lägenheterna består av ett rum med trinett, dusch, toalett, en höj- och sänkbar säng samt trygghetslarm. Du möblerar själv din lägenhet.

 

Ansök

Ansökan görs via biståndshandläggare 042- 458 50 00 eller på blanketten Vård och omsorg enligt Socialtsjänstlagen, SoL

Kontakt

Ekhaga

Besöksadress
Parkgatan 5, 267 74 Billesholm
Karta till Ekhaga

Enhetschef
Monica Reinhemier Bjarve
telefon: 042-458 51 45
monica.reinheimer-bjarve@bjuv.se

Telefonnummer

Avdelning Gul 042-458 54 74
Avdelning Röd 042-458 52 87
Avdelning Grön 042-458 52 88
Avdelning Blå 0709-55 36 43
Eklyckan 0709-55 38 67
Samordnare 0709-58 52 26

Natt 042-458 51 77 (mellan 22.00-06.45)


På Solhemmet finns det 25 lägenheter, varav vissa lägenheter har egen uteplats. Solhemmet är uppdelat på två enheter, varav en enhet är avsedd för personer med demenssjukdom där personalen har specifik kompetens att stödja personer med demenssjukdom.

 

Gemenskap
Varje enhet har gemensamt kök och allrum med TV, tvättstuga och uteplats som delas med de andra som bor på enheten.

Vid boendet finns det möjlighet att få dagens samtliga måltider. Måltiderna serveras an­tingen vid respektive enhet eller i den gemensamma restaurangen. Om du hellre vill laga din mat själv går det givetvis bra.

På Solhemmet har du möjlighet att delta vid olika aktiviteter. För dem som önskar delta erbjduer vi aktiviteter som bakning, promenader Du bestämmer själv om och hur mycket du vill delta beroende på vilka intressen du har och hur mycket du själv känner att du orkar och vill. Vårt mål är att hjälpa dig att göra din vardag så meningsfull som möjligt i gemenskap med andra. Här Solhemmet planerar och organiserar aktiviteterna tillsammans med dig.

Vi värdesätter att ha en bra kontakt med anhöriga så att alla kan känna sig delaktiga och trygga med den vård och omsorg som ges. Anhöriga är alltid välkomna att hälsa på, givetvis även vid utflykter, aktiviteter med mera.

 

Omvårdnad
På Solhemmet finns omvårdnadspersonal tillgänglig dygnet runt. Sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast kan kontaktas vid behov.

Alla boende har en egen kontaktman med särskilt ansvar för att se till att just dina behov och önskemål tillgodoses.

På Solhemmet arbetar vi med ett rehabiliterande förhållningssätt, vilket innebär vi arbetar för att du ska kunna bibehålla dina förmågor så länge som möjligt.

 

Lägenheterna
Enrumslägenheterna består av ett rum med trinettkök. Därutöver har alla lägenheter dusch och toalett, en höj- och sänkbar säng, trygghetslarm och vissa lägenheter har egen uteplats. Du möblerar själv din lägenhet.

 

Ansök

Ansökan görs via biståndshandläggare 042- 458 50 00 eller på blanketten Vård och omsorg enligt Socialtsjänstlagen, SoL

Kontakt

Solhemmet

Besöksadress
Engatan 7, 267 76 Ekeby
Karta till Solhemmet

Enhetschef
Lejla Huseljic
telefon 042-458 57 37
lejla.huseljic@bjuv.se

Telefonnummer
Samordnare 0709-55 37 01
Röd avd 0708-69 06 19, demensavdelning
Grön avd 0708-69 06 31
Gul avd 0708-69 06 24
Natten 0708-69 06 47

På Varagården finns 52 enrumslägenheter som är uppdelat på fyra enheter varav en är demensenhet.

På Varagården finns en hemlik miljö där personalen tillsammans med de boende så långt det är möjligt delar det dagliga livet.

 

Gemenskap
Varje enhet har gemensamt kök och allrum med TV, tvättstuga och balkong och uteplats som delas med de andra som bor på enheten.

Vi erbjuder aktiviteter för de som önskar delta. Det kan exempelvis röra sig om gymnastik, bingo, promenader med mera. Du bestäm­mer själv om och hur mycket du vill delta beroende på vilka intressen du har, och hur mycket du själv känner att du orkat och vill. Vårt mål är att hjälpa dig att göra din vardag så me­ningsfull som möjligt i gemenskap med andra. Kulturombuden på Varagården planerar och organiserar aktiviteter.

På Varagården finns det möjlighet att få dagens samtliga måltider. Måltiderna serveras antingen vid respektive enhet eller i den gemensamma restaurangen Vallmo.

Vi värdesätter att ha en bra kontakt med närstående så att alla kan känna sig delaktiga och trygga med den vård och omsorg som ges. Närstående är alltid välkomna till Varagården, detta gäller givetvis även vid utflykter, aktiviteter med mera.

 

Omvårdnad
På Varagården finns omvårdnadspersonal tillgänglig dygnet runt. Sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast kan kontaktas vid behov.

Alla boende har en egen kontaktperson med särskilt ansvar för att se till att just dina behov och önskemål tillgodoses.

Vi arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt, vilket innebär att vi tar tillvara din förmåga att utföra vissa moment, såsom att till exempel bädda sängen, borsta tän­derna etc.

 

Lägenheterna
Lägenheterna består av ett rum med trinett, dusch, toalett, en höj- och sänkbar säng samt trygghetslarm. Du möblerar själv din lägenhet.

 

Korttidsboende

Korttid finns för dig som är i behov av rehablitering efter sjukhusvistelse, till dig som har anhöriga/närstående som är i behov av avlösning och till dig som har behov av vård i livets slutskede.

Vår målsättning är att ge god och individuellt anpassad vård och omsorg. Under vistelsen har du egen kontaktperson som har särskilt ansvar för att hjälpen i den dagliga omsorgen som i så stor utsträckning som möjligt ska utformas efter dina behov.

Vid korttiden finns det tillgång till omvårdnadspersonal dygnet runt. Det finns även tillgång till sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut vid behov.

Växelvård

På korttiden finns även kommunens växelvård, vilket innebär att man vistas omväxlande i den egna bostaden och korttidsboendet. Genom växelvård kan närstående ges stöd och avlösning för att de ska orka med att hjälpa, stödja och vårda närstående i hemmet.

Ansök

Ansökan görs via biståndshandläggare 042- 458 50 00 eller på blanketten Vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen, SoL.

Kontakt

Varagården

Besöksadress
Södra Storgatan 26, 267 40 Bjuv
Karta till Varagården

Postadress
Box 501, 267 25 Bjuv

Enhetschef
Anders Eklund
telefon 042-458 51 40
anders.eklund@bjuv.se

Avd Blå/Grön vån 1 042-458 53 92
Avd Blå/Grön vån 2 042-458 53 94
Samordnare 0709-55 36 41

Biträdande enhetschef korttidsboende
Märtha Sellin
042-458 50 05
martha.sellin@bjuv.se

Avd Röd/Gul vån 1 042-458 51 79
Avd Röd/Gul vån 2 042-458 53 95
Kortidsboende 042-458 53 93


Restaurang Vallmon 042-458 51 42

Kontakt

Äldreomsorgen

Verksamhetschef särskilt boende
Charlotte Sparrenius Engström
telefon 042- 458 52 15
charlotte.sparrenius.engstrom@bjuv.se

Biståndshandläggare
telefon 042-458 50 00

Senast publicerad: