Bjuvs kommuns logga

Överklaga ditt beslut

Om du har fått avslag på din ansökan eller delar av ansökan så kan du överklaga vårt beslut om du inte är nöjd med det. Du har tre veckor på dig, från det att du har fått beslutet, att lämna in en överklagan. I din överklagan skriver du vilket beslut det gäller och vad du inte är nöjd med.

Det behövs inte någon särskild blankett för överklagan utan det går bra att skriva på ett vanligt papper. Din överklagan lämnar eller skickar du in till den enhet som fattat beslutet. Handläggaren som har fattat beslutet går igenom ditt ärende på nytt när din överklagan har kommit in.

Handläggaren ser om det finns skäl att ompröva hela eller delar av beslutet utifrån vad du har skrivit i din överklagan. Om beslutet inte omprövas skickas din överklagan vidare till Förvaltningsrätten som är den domstol som prövar beslutet.

Handläggaren kan vid behov hjälpa dig med din överklagan.

Förvaltningsrätten meddelar sitt beslut i en dom.

Skicka din överklagan till:

Bjuvs kommun
Socialförvaltningen
Box 501
267 25 Bjuv

Senast publicerad: