Bjuvs kommuns logga

Avlösning i hemmet

Avlösning i hemmet riktar sig till dig som är anhörig- och närståendevårdare, det vill säga du som regelbundet hjälper en närstående i dennes vardag.

Med avlösning i hemmet menas att personal från hemtjänsten finns i hemmet i stället för dig som anhörig/närstående.

Syftet med avlösning i hemmet är att du som närståendevårdare ska få möjlighet till egen tid för avkoppling, upprätthålla sociala kontakter, uträtta ärenden eller aktiviteter och samtidigt kunna känna trygghet över att din närstående får god tillsyn under tiden.

Avlösning i hemmet är avgiftsfritt upp till 12 timmar per månad.

Ansök

Ansökan görs via biståndshandläggare 042- 458 50 00 eller på aktuell ansökningsblankett

Senast publicerad: