Bjuvs kommuns logga

Till dig som är förälder till ett barn i familjehem

Även om ditt barn inte kan bo hemma hos dig just nu är du en viktig person för ditt barn.

På denna sidan har vi samlat information och svar på vanliga frågor till dig som är förälder till ett barn som bor i familjehem. Informationen är till för att du som förälder ska kunna vara med och påverka så att ditt barn får det så bra som möjligt i sitt familjehem.

Ett familjehem är oftast en familj, men ibland en ensamstående vuxen, som tar emot ett barn eller en ungdom och fungerar som dennes familj under en kortare eller längre tid. Familjehemmets uppgift är att ta hand om barnet, men också att hålla kontakt och samarbeta med barnets biologiska föräldrar, skola, socialtjänst och andra viktiga personer för barnet. Det är svårt att säga hur lång tid barnet kommer att stanna i sitt familjehem. Det kan vara allt från några månader till hela sin uppväxt.

Socialtjänsten utreder familjehem mycket noga. Vi besöker familjen vid flera tillfällen, tar uppgifter från olika register, gör intervjuer med de vuxna som sedan tolkas av psykolog och vi tar kontakt med kommuner som eventuellt har/har haft barn placerade i familjen. Det är viktigt att socialtjänsten hittar ett familjehem som passar just ditt barn!

Ditt barns barnsekreterare träffar ditt barn regelbundet. Ibland träffar vi ditt barn tillsammans med familjehemsföräldrarna och ibland träffar vi ditt barn utan att familjehemsföräldrarna är med. Vi kan då gå en runda, åka och köpa glass eller prata på barnets rum. Vi vill att barnet ska känna barnsekreteraren så mycket att ditt barn vågar berätta om det är något som hon/han inte trivs med. Förutom att vi träffar ditt barn har vi också kontakt med ditt barns skola och de kan också berätta om det är något som inte står rätt till.

Familjehemmet har en egen person, familjehemssekreterare som hjälper familjehemmet att bemöta ditt barn på ett bra sätt.

Det absolut bästa sättet för dig att försäkra dig om att ditt barn har det bra är att lära känna familjehemmet och samarbeta med dem.

Det är bra om du får en god kontakt med familjehemsföräldrarna. De barn som mår allra bäst är de som har föräldrar och familjehemsföräldrar som har ett gott samarbete.

Det är viktigt att du vet att det inte är familjehemmet som bestämt att ditt barn ska bo hos dem. Familjehemmet bestämmer inte heller kring hur kontakten mellan dig och ditt barn ska utformas. Familjehemmets uppdrag är att ta hand om den dagliga omsorgen om ditt barn. Detta innebär att familjehemmet har ansvar för ditt barn när det gäller kläder, mat, läxläsning och övriga frågor som rör det dagliga livet, medan socialtjänsten ansvarar för besluten kring till exempel placering och umgänge.

När det är bestämt tid för umgänge är det viktigt att du kommer för att inte göra ditt barn besviket, likaså brukar barn bli besvikna om du inte ägnar din tid åt barnet vid umgänget utan är upptagen med annat. Ibland är det svårt att veta hur man ska förhålla sig till sitt barn när man inte träffas dagligdags. Be om hjälp av din barnsekreterare. Det är bättre att fråga och få till ett bra umgänge!

Att vara förälder till ett barn som av olika skäl inte bor hemma hos dig utan bor i jourfamiljehem kan väcka många känslor. Du kan känna lättnad, ilska, vrede, skam eller skuld vilket är helt naturligt. Ibland kan det vara värdefullt att ha någon att prata med kring dessa känslor. Alla föräldrar som har barn placerade blir därför i samband med placeringen erbjuden att ha egna samtal med någon som lyssnar på just dig. Det är personal på Bjuvs öppenvård som håller i dessa samtal. Är du intresserad av att få dessa samtal kan du antingen berätta detta för din socialsekreterare eller själv ringa till öppenvården. Mer information och kontaktuppgifter till öppenvården.

Vi har också en pärm med mer information till dig som är förälder till placerat barn. Hör av dig om det är något du undrar över.

Du kan också läsa mer om din rättigheter och skyldigheter på inspektionen för vård och omsorg IVOs hemsida

Bjuvs kommun
Kontaktcenter
042-458 50 00
info@bjuv.se

Senast publicerad: