Bjuvs kommuns logga

Gata och utemiljö

Kommunen växer på flera håll och fler väljer att bosätta sig i Bjuvs kommun. För att vi ska fortsätta att växa och vara en attraktiv kommun jobbar vi för att underhålla och utveckla kommunens utemiljö för dig som bor, arbetar, och besöker kommunen.

Här hittar du information om gator, kollektivtrafik, parker, upplåtelse av offentlig platsmark och parkering. Du hittar också blanketter och kan göra felanmälan.

Populära länkar

Senast publicerad: