Bjuvs kommuns logga

  Överklaga beslut

  Om du inte är nöjd med det beslut som du har fått av kommunen har du möjlighet att överklaga.

  För att överklaga lämnar du in en skrivelse till kommunen där du uppger vilket beslut du vill överklaga, varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Till skrivelsen kan du bifoga handlingar som du anser stöder din uppfattning.

  Ett överklagande skall vara inlämnat till kommunen senast tre veckor efter det att du har tagit del av det skriftliga beslutet. När överklagandet har inkommit till kommunen kontrolleras att överklagandet har inkommit i rätt tid.

  Om kommunen anser att beslutet är felaktigt kan beslutet ändras. I annat fall skickas ärendet vidare till Förvaltningsrätten.

  Biståndshandläggaren är skyldig att vid behov hjälpa dig med överklagandet.

  Skicka din överklagan till:
  Bjuvs kommun
  Vård- och omsorgsförvaltningen
  Box 504
  267 25 Bjuv

  Kontakt

  Hjälp med att överklaga beslut

  Biståndshandläggare
  telefon 042-458 50 00

  Senast publicerad: 28 maj 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här