Bjuvs kommuns logga

Frågor och svar om personlig assistans

Då det finns väldigt många utförare av personlig assistans, kan det vara svårt att välja bland alla utförare. Genom att kommunen handlar upp utförare som lever upp till kvalitetskraven, underlättas valet. Nedan kan du läsa mer i våra frågor och svar.

Den som blir assistansberättigad kan välja mellan olika anordnare såsom privata företag eller kooperativ, eller välja att vara arbetsgivare till egna assistenter. I de fall det inte görs ett aktivt val har Bjuvs kommun, genom Omsorg i Bjuv, utfört assistansuppdraget.

I Bjuvs kommun fanns det 27 assistansberättigade hösten 2023. Av dessa hade 19 personer personlig assistans via privat utförare och 8 personer via Omsorg i Bjuv AB.

I Sverige, liksom i Bjuvs kommun, väljer de flesta en privat utförare.

I september 2023 fanns det drygt 18 100 personer med assistansersättning i Sverige. Assistansberättigade som blir beviljad personlig assistans väljer själv vilken utförare som hen önskar ska leverera tjänsten.

Av dessa personer med assistansersättning hade 2023:
17 procent sin assistans i kommunal regi
72 procent anlitade ett assistansföretag
6 procent ett assistanskooperativ
4 procent var egna arbetsgivare för sina assistenter.

Styrelsen för Omsorg i Bjuv AB kommer ta ställning till detta om beslut tas om upphandling.

Genomförandet föreslås ske så fort upphandlingen är klar.

Genom att kommunen handlar upp privata utförare för personlig assistans får fler företag möjlighet att utföra assistans genom Bjuvs kommun och den assistansberättigade får fler godkända utförare att välja mellan. Kommunen kommer att upphandla och kvalitetssäkra privata utförare som driver personlig assistans med hög kvalitet vilket är bättre för brukarna.

Idag finns det förutom Omsorg i Bjuv AB dessa tio företag som bedriver personlig assistans: Assistanspoolen, Frösunda, Kronan, Myra, Curama Assistans och Omsorg, Rättvis assistans, HIL Assistans AB, Humana Assistans AB, Himmave Assistans AB och Örbäck Assistans.

I området Familjen Helsingborg finns ytterligare många assistansanordnare, både lokala och rikstäckande.

13 kommuner har idag upphandlat personlig assistans i privat regi. Lund, Karlstad, Lomma, Västerås, Härnösand, Lidingö, Örkelljunga, Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Vellinge, Uppsala och Höganäs.

Kommunen har ett löpande uppföljningsansvar för att de utförare som har upphandlats sköter sitt uppdrag. Kommunen har alltid det yttersta ansvaret, så kallat basansvar, att säkerställa att den som har beviljats personlig assistans även får den utförd. Kommunen står också för de två första veckorna av sjuklönen för privata aktörer.

Kommunala handikapprådet är ett bra och viktigt forum för dialog. De kommer fortlöpande få information.

LOV är Lagen om valfrihetsystem. Den assistansberättigade får välja fritt mellan olika godkända LOV-utförare. Den som inte är nöjd kan byta utförare. Den som inte väljer själv av någon anledning (ickeval) blir tilldelad en av de godkända utförarna.

Läs mer om LOV på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

Senast publicerad: