Bjuvs kommuns logga

  Barn som far illa - Anmälan

  Är du orolig för att ett barn far illa eller kan behöva stöd kontakta socialtjänstens mottagning. Du behöver inte veta eller ha bevis för att barnet far illa. Det räcker att du känner en oro.

  På vår mottagning arbetar socialsekreterarer som tar emot anmälningar och ansökningar gällande barn och unga. Mottagningen är bemannad 08.00-16.30 helfria vardagar.

  Socialsekreterarna sitter ofta upptagna i samtal med barn, unga och föräldrar. Om ingen svarar när du ringer talar du in ett meddelande på telefonsvararen så ringer en socialsekreterare upp fortast möjligt.

  Är du privatperson och orolig för ett barn bör du göra en anmälan till socialtjänsten. Som privatperson kan du göra en anonym anmälan. Om du vill vara anonym ska du inte tala om ditt namn när du ringer oss.

  Arbetar du med barn och ungdomar har du anmälningsplikt. Det betyder att du enligt lag är skydlig att göra en anmälan till socialtjänsten när du misstänker att ett barn far illa. Anmälningsplikten är personlig vilket innebär att du som är orolig har ett personligt ansvar för att anmälan görs. Har du anmälningsplikt kan du inte vara anonym.

  Anmälningsplikten innebär också att du som gjort anmälan är skyldig att lämna ut alla de uppgifter som kan vara av betydelse för en utredning om ett barns behov av stöd och skydd.

  Skolpersonal, förskolepersonal, fritidspersonal, fritidsgårdspersonal samt personal inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, polismyndigheten, tandvården samt all annan verksamhet som rör barn och unga. Anmälningsplikten gäller offentligt såväl som privat anställda.

  När en anmälan kommer in till socialtjänsten ska en så kallad förhandsbedömning göras. Det betyder att socialtjänsten bedömmer och fattar beslut om en utredning ska inledas eller inte. En förhandsbedömning ska vara gjord inom 14 dagar från det att anmälan inkom. Socialtjänsten får informera den som gjort anmälan om en utredning har inletts eller inte.

  Bjuvs kommun
  Kontaktcenter
  042-458 50 00
  info@bjuv.se

  Socialtjänst barn, unga och familj
  Mottagning (tar emot anmälan och ansökan gällande barn och unga)
  042-458 55 60

  Social jour (kvällar, helger)
  042-10 68 69 eller via 112 som kopplar till social jour.
  Vid akuta och livshotande tillstånd kontakta alltid 112.

  Senast publicerad: 08 juni 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här