Bjuvs kommuns logga

Hemsjukvård

Hemsjukvård kallas den sjukvård som ges i det egna hemmet. Kommunen ansvarar för sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå för dig som, till följd av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning är i behov av vård i hemmet.

Inom hemsjukvården i Bjuvs kommun arbetar sjuksköterskor, distriktssköterskor och en psykiatrisjuksköterska. De ansvarar för det praktiska utförandet av kommunens hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Det kan exempelvis röra sig om, hjälp med dina mediciner, såromläggningar, injektioner smärtlindring, provtagning, rehabilitering i hemmet eller annan omvårdnad.

Sjuksköterskorna handleder omsorgspersonalen i deras vårdarbete och kan även delegera (lämna över) vissa arbetsuppgifter till vårdbiträden och undersköterskor.

Läkarvård ingår inte i den kommunala hälso- och sjukvården men vi samarbetar med läkare inom Region Skåne.

Vem kan få hemsjukvård?

Förutsättningen för att du ska få tillgång till hemsjukvård är att du inte själv eller med hjälp av annan kan ta dig till vårdcentral eller annan vårdinrättning, den så kallade ”tröskelprincipen”.

Om du är i behov av sjukvård men inte omfattas av kommunens ansvarsområde ska du vända dig till din vårdcentral eller annan vårdinrättning som bedrivs privat eller av Region Skåne.

Ansök om hemsjukvård

Om du har behov av att vårdas hemma kan du kontakta sjuksköterska/distriktssköterska i kommunen. Det är sedan sjuksköterskor som bedömer om du har rätt till hemsjukvård eller inte.

Kontakta sjuksköterska via kommunens växel telefon 042-458 50 00.

Kontakt

Hemsjukvård

Enhetschef HSL
Jenny Bengtsson
telefon 042- 458 53 04
jenny.bengtsson@bjuv.se

Senast publicerad: