Bjuvs kommuns logga

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, MAS har till uppgift att säkra att kraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet enligt hälso- och sjukvårdslagen tillgodoses i vården.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS ansvarar för tillsyn, säkerhet och kvalitet inom kommunens hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskans uppgift är alltså att se till att kommunens hälso- och sjukvårdsverksamhet uppfyller de krav som ställs i Hälso- och sjukvårdslagen, HSL.


Synpunkter på vården

Om du inte är nöjd med sjukvårdsinsatserna kan du vända dig till:

  • Socialstyrelsen, Växel 075-247 30 00.
    Adress: Socialstyrelsen, Enskildas klagomål, 106 30 Stockholm
  • Medicinskt ansvarig sjuksköterska: telefon 042- 458 51 54

 

Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Malin Andreasson
telefon 042-458 51 54

Senast publicerad: