Bjuvs kommuns logga

Vad innebär gemensam vårdnad

Anmälan om gemensam vårdnad är frivillig och kan anmälas på Skatteverket, Familjecentralen eller familjerätten om föräldrarna är överens.

Vad är en vårdnadshavare?

Den som är vårdnadshavare är juridiskt ansvarig för barnet. Vårdnadshavaren har rätt att bestämma i frågor som rör barnet. Den som är vårdnadshavare är också förmyndare för barnet, det vill säga företräder barnet i ekonomiska frågor.

Om föräldrarna har gemensam vårdnad innebär detta att beslut i frågor som rör barnet ska fattas av dem gemensamt, till exempel måste anmälan om barnets flyttning och ansökan om pass göras av dem båda.

Om man inte bor tillsammans

Föräldrar kan ha gemensam vårdnad om sitt barn även om de inte bor tillsammans. Då förutsätts att de kan samarbeta kring barnet och tillsammans lösa frågor beträffande barnets boende, umgänge med mera.

Om den gemensamma vårdnaden av någon anledning behöver upplösas, kan detta ske genom avtal godkänt av familjerätten eller genom domstolsbeslut.

Föräldrar som inte är gifta med varandra kan anmäla att de önskar gemensam vårdnad i samband med att faderskapet eller föräldraskapet bekräftas via skatteverkets e-tjänst.

Föräldrarna kan även anmäla till Skatteverket, vid ett senare tillfälle, att de vill ha gemensam vårdnad om sitt barn.

Gifter sig föräldrarna efter barnets födelse får de automatiskt gemensam vårdnad.

Senast publicerad: