Bjuvs kommuns logga

Stödgrupp för barn

Barngruppen ”Fjärilen” är till för barn som lever eller har levt med en eller två föräldrar som har en känslomässig sjukdom.

Bildväljare

En känslomässig sjukdom påverkar hela familjen och kan vara missbruk eller beroende av alkohol eller andra droger, psykisk ohälsa, våld och allvarliga konflikter, exempelvis vårdnadstvister.

I en familj med en känslomässig sjukdom är det vanligt att man förnekar och bortförklarar det verkliga problemet. Löften sviks och tillvaron är ofta oförutsägbar samtidigt som föräldrarnas problem tar stor plats i familjen. Allt detta kan leda till att barnet får svårt att skilja på verklighet och fantasi. Det kan också göra det svårt för barnet att i framtiden känna tillit och vänskap till andra människor och att uttrycka egna känslor och behov. Det är vanligt att barn i dessa familjer känner sig ensamma och tar på sig skulden för det som händer i familjen.

Genom att delta i barngruppen får barnet möjlighet att uttrycka sina känslor och lära känna sig själv och sina behov bättre. Barnet får dela sina erfarenheter med andra barn som lever i en liknande situation samt möjlighet att prata om motgångar, glädje och konflikter. Målet med barngruppen är att barnet ska få mer kunskap om sig själv och om omvärlden och på så vis få en ökad självkänsla. Detta påverkar ofta hela familjen positivt.

Barngruppen träffas 1 gång per vecka under 1 termin. Varje träff är 1,5 timme och utgår från ett speciellt tema. Barnet får rita, titta på film, lyssna på sagor och fika. Varje gång vi träffas får barnet också träna på avslappning med hjälp av avslappningsövningar.

Barngruppsledare

Jeanneth Carlnil
jeanneth.carlnil@bjuv.se
042 - 458 56 99

Senast publicerad: