Bjuvs kommuns logga

Medling vid ungdomsbrott

Medling är ett frivilligt möte mellan en ungdom som begått ett brott och den som drabbats av brottet. Mötet sker tillsammans med en neutral och särskilt utbildad medlare.

Syftet med mötet är att båda parterna skall få samtala om det som har hänt. Det finns också möjlighet, med medlarens hjälp, att göra överenskommelser i form av avtal, t ex hur man ska vara mot varandra i framtiden.

Medlarens uppgift är att förbereda parterna för medlingen, hjälpa till i samtalet samt att vara en säkerhet för att mötet skall gå bra.

Medling är användbart i många olika typer av brott, t ex snatteri, rån, stöld, skadegörelse, hot och misshandel. För att medling ska bli aktuellt måste gärningspersonen ha erkänt brottet eller delar i det. Ett annat krav är att brottet är polisanmält.

Medling ersätter inte rättegång eller straff. Men åklagaren får information om gärningspersonen medverkat i medling.

Initiativet till medling kommer i huvudsak från polis och socialtjänst men kan även komma från föräldrar, brottsoffer eller ungdomen själv.

Kontakt: Medlingssamordnare Ninni Ernhake Telefon: 042-458 52 21

Medlingssamordnare
Ninni Ernhake
ninni.ernhake@bjuv.se
Telefon: 042-458 52 21

Senast publicerad: