Hälsofrämjande- och förebyggande verksamhet

 

Vår verksamhet

Ny information om verksamheten kommer inom kort.


Kontakt

Hälsofrämjande- och förebyggande

Maria Dahlkvist
Undersköterska
Telnr: 042-458 51 26

Marcus Nyrén
Äldrepedagog
Telnr: 042-458 52 26

Linda Sörensen
Anhörigstöd
Telnr: 042-458 54 09


forebyggande@bjuv.se