Enstaka kurser

För dig som vill komplettera med en eller flera kurser.

Vårens kursutbud

Från och med lördagen den 5 november, kan du söka till våra enstaka kurser som startar våren 2023. För att söka våra enstaka kurser gör du en webbansökan.

Observera att utbudet är preliminärt.

För övriga kurser kontakta vår studie- och yrkesvägledare på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.

Våra kurser på gymnasial nivå våren 2023

Närundervisning – Bjuv: 2023-01-09 – 2023-03-17, 2023-03-20 – 2023-05-26

Sista ansökningsdag: 2022-12-09, 2023-03-03

Observera att kurser markerade med * startar 2023-01-09 och slutar 2023-05-26

Sista ansökningsdag: 2022-12-09

Observera att kurser markerade med ** startar 2023-01-30 och slutar 2023-06-16

Sista ansökningsdag: 2022-12-09

Observera att kurser markerade med *** startar 2023-01-30 och slutar 2023-04-07

Sista ansökningsdag: 2022-12-09

Observera att kurser markerade med **** startar 2023-04-10 och slutar 2023-06-16

Sista ansökningsdag: 2023-03-03

Observera att sista ansökningsdag till Historia1a2 är 2023-03-03 och börjar 2023-03-20

När/Distans – Bjuv: 2023-01-09 – 2023-03-17, 2023-03-20 – 2023-05-26

Sista ansökningsdag: 2022-12-09, 2023-03-03

Distans – Åstorp: 2023-01-16, 2023-02-20, 2023-03-27, 2023-05-01

Sista ansökningsdag: 2023-01-01, 2023-02-05, 2023-03-12, 2023-04-16

Ansökan till Bjuv: webbansökan - https://bjuv.alvis.se/

Ansökan till Åstorp: webbansökan - https://eservice.astorp.se/bin_vuxansokan (Utskrift på ansökan ska lämnas till studie- och yrkesvägledare på Bjuvs Lärcentrum.)

Kurserna kan inte förlängas.

Med reservation för ändringar.


Kurs

Poäng

Undervisningsort

Branschkunskap inom handel och administration***

100

Bjuv - närundervisning

Engelska 5

100

Bjuv - närundervisning

Engelska 5

100

Åstorp - distans

Engelska 6

100

Bjuv - närundervisning

Engelska 6

100

Åstorp - distans

Engelska 7

100

Åstorp - distans

Handel och hållbar utveckling****

Historia 1a1/1a2/1b

100

50/50/100

Bjuv - närundervisning

Bjuv - närundervisning

Historia 1a1/1a2/1b

50/50/100

Åstorp - distans

Historia 2a

100

Bjuv - närundervisning

Komvuxarbete - KVARHA**

100

Bjuv - närundervisning

Komvuxarbete - KVARSH*

100

Bjuv - närundervisning

Matematik 1a

100

Bjuv - närundervisning/distans

Matematik 1b

100

Bjuv - närundervisning/distans

Matematik 1c

100

Bjuv - närundervisning/distans

Matematik 2a

100

Bjuv - närundervisning/distans

Matematik 2b

100

Bjuv - närundervisning/distans

Matematik 2c

100

Bjuv - närundervisning/distans

Matematik 3b

100

Bjuv - närundervisning/distans

Matematik 3c

100

Bjuv - närundervisning/distans

Matematik 4

100

Bjuv - närundervisning/distans

Mateamtik 5

100

Bjuv - närundervisning/distans

Praktisk marknadsföring****

100

Bjuv - närundervisning

Samhällskunskap 1a1/1a2/1b

50/50/100

Åstorp - distans

Servicekunskap 1***

100

Bjuv - närundervisning

Servicekusnkap 2***

100

Bjuv - närundervisning

Svenska 1

Svenska 1

100

100

Bjuv - närundervisning

Åstorp - distans

Svenska 2

Svenska 2

100

100

Bjuv - närundervisning

Åstorp - distans

Svenska 3

Svenska 3

100

100

Bjuv - närundervisning

Åstorp - distans

Svenska som andraspråk 1

Svenska som andraspråk 1

100

100

Bjuv - närundervisning

Åstorp - distans

Svenska som andraspråk 2

Svenska som andraspråk 2

100

100

Bjuv - närundervisning

Åstorp - distans

Svenska som andraspråk 3

Svenska som andraspråk 3

100

100

Bjuv - närundervisning

Åstorp - distans

Studie- och yrkesvägledare, enstaka kurser

Maria Thyrén

Telefon: 042 - 458 52 56

E-post: maria.thyren@bjuv.se