Bjuvs kommuns logga

Jens Billeskolan

Här hittar du information om vilka elever som går på Jens Billeskolan som har rätt till busskort eller skolskjuts.

Klicka här för att få upp karta med färgmarkeringar.

Rött område – elev som bor här får själv ta sig till skolan.

Grönt område – elev som bor här har rätt till busskort och kan åka linjetrafik till skolan.

Blått område – elev som bor här har rätt till skolskjuts till skolan.

Senast publicerad: