Bjuvs kommuns logga

Studieekonomi

Här kan du läsa om de studiestöd som kan vara aktuella att söka hos Centrala studiestödsnämnden, CSN, när du studerar. På CSN:s webbplats kan du läsa mer om de olika studiestöden.

Studiemedel

Studiemedel kan du få från och med höstterminen det år du fyller 20 år och till och med det år du fyller 60 år.

Från 51 års ålder finns begränsningar för att få fullt studielån. Kontakta CSN för information om vad som gäller för dig.

Studierna måste vara i minst 3 veckor och omfattningen måste vara minst 50%.

Studiemedel består av bidrag och lån, och du kan även söka tilläggsbidrag för barn.

Du ansöker på CSN:s webbplats.

Studiestartsstöd

Studiestartstöd är till för dig som är mellan 25 - 60 år och som:

  • inte har haft studiemedel under de senaste tre åren
  • under de senaste tolv månaderna varit arbetslös under sammanlagt minst sex månader
  • samt har en kort tidigare utbildning och som behöver utbilda dig på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete.

Studierna måste vara i minst 3 veckor och omfattningen måste vara minst 50%.

Studiestartstöd är ett bidrag. Du kan även söka tilläggsbidrag för barn.

Ansökan gör du tillsammans med vår studie- och yrkesvägledare på grund- och gymansievux.

Studiehjälp

Studiehjälp, 1250 kr per månad, kan du få till och med vårterminen det år du fyller 20 år om du studerar heltid. Skolan meddelar CSN att du studerar.

Omställningsstudiestöd

Ett bidrag och lån för dig som arbetat länge och vill studera för att stärka din ställning på arbetsmarknaden.

Studie- och yrkesvägledare, enstaka kurser samt yrkesutbildningar

Maria Thyrén

Telefon: 042 - 458 52 56

E-post: maria.thyren@bjuv.se

Studie- och yrkesvägledare, Utbildning i svenska för invandrare, Komvux som anpassad utbildning samt yrkesutbildningar

Ingrid Nöstdal Persson

Telefon: 042 - 458 56 17

E-post: ingrid.nostdal@bjuv.se

Senast publicerad: