Bjuvs kommuns logga

Pärlugglans förskola

På Ekebys förskolor har vi nära till naturen. Barnen får möjlighet att utveckla sin upptäckarglädje och nyfikenhet när vi tar oss ut på äventyr och upptäcksfärder i vårt närområde.

Pärlugglans förskola utifrån

Förskolans undervisning utgår från förskolans läroplan och vårt undervisande förhållningssätt ska lägga grunden för ett livslångt lärande och skapa förutsättningar för varje barns behov och utveckling.

Vi pedagoger arbetar alla för att göra barnens dag så bra som möjligt. Vi erbjuder barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Till hjälp har vi Ekeby förskolors gemensamma värdeord:

Trygghet - Nyfikenhet - Glädje - Utforskande

På Pärlugglan är även en av våra avdelningar för barn 3-5 år fokuserad på uteverksamhet.

» Läs mer om uteavdelningen här.

fågelholk i träd

Besöksadress
Katja Geigers gata 2
267 75 Ekeby

Postadress
Bjuvs kommun
Pärlugglans förskola
Box 501
267 25 Bjuv


Avdelning


Rumpnissarna

0721-80 32 99

Mumindalen

0709-55 38 58

Solkatten

0733-80 44 42

Älvdansen

0733-02 48 54

Hustomten

0721-80 32 96

Gruffalon

0721-80 32 98

Träsktrollet

0709-55 38 66

Mejl
parlugglan.forskola@bjuv.se

Öppettider 6.00-18.00

Senast publicerad: