Almlidens förskola

På Almlidens förskola sätts barnets trygghet och utveckling i fokus. Här arbetar vi mycket med kommunikation, vilket är en förutsättning för samspel med andra och att ett lärande ska ske. I vår fina utemiljö finns det stora möjligheter till lek och motorikträning, och för barnen att utforska.

På Almlidens förskola erbjuds barnomsorg på obekväm tid (morgon och kväll).
» Klicka här för att läsa mer.

Utemiljö
Utemiljö
utemiljö
utemiljö

Besöksadress
Almgatan 2
267 38 Bjuv

Postadress
Bjuvs kommun
Almlidens förskola
Box 501
267 25 Bjuv

Telefon

Avdelning


Lönnen

0709-55 36 42

Eken

0709-55 36 72

Björken

0709-55 36 71

Mejl
almliden.forskola@bjuv.se

Förskolans öppettider
06.00-18.00

Barnomsorg på obekväm tid
05:00-23.30 (vardagar)