Bjuvs kommuns logga

Almlidens förskola

På Almlidens förskola sätts barnets trygghet och utveckling i fokus. Här arbetar vi mycket med kommunikation, vilket är en förutsättning för samspel med andra och att ett lärande ska ske. I vår fina utemiljö finns det stora möjligheter till lek och motorikträning, och för barnen att utforska.

På Almlidens förskola erbjuds barnomsorg på obekväm tid (morgon och kväll). Klicka här för att läsa mer.

Utemiljö
Utemiljö
utemiljö
utemiljö

Besöksadress
Almgatan 2
267 38 Bjuv

Postadress
Bjuvs kommun
Almlidens förskola
Box 501
267 25 Bjuv

Telefon

Avdelning


Lönnen

0709-55 36 42

Eken

0709-55 36 72

Björken

0709-55 36 71

Mejl
almliden.forskola@bjuv.se

Förskolans öppettider
06.00-18.00

Barnomsorg på obekväm tid
05:00-23.30 (vardagar)

Senast publicerad: