Almlidens förskola

Välkommen till Almlidens förskola, vi sätter barnets trygghet och utveckling i fokus

Vi är en förskola med arbetar med kommunikation,det är en förutsättning för att samspel med andra och att ett lärande ska ske. Vår fina utemiljö är full av möjligheter till lek, träna motorik och utforska

Besöksadress
Almgatan 2
267 38 Bjuv

Postadress
Bjuvs kommun
Almlidens förskola
Box 501
267 25 Bjuv

Telefon
Lönnen 0709-55 36 42
Eken     0709-55 36 72
Björken 0709-55 36 71

Mejl
Almliden.forskola@bjuv.se

tf Rektor
Jida Mazhar
Jida.Mazhar@bjuv.se

Förskolans öppettider
06.00-18.00

Barnomsorg obekväm tid, morgon och kväll
5:00-23.30