Varagårdsskolan

Varagårdsskolan - den goda skolan som ger omsorg och kunskap.

Vi arbetar för att de olika verksamheterna inom området skall förenas av en gemensam värdegrund och som ett led i värdegrundsarbetet förebygger vi på olika sätt våld och mobbing, vi skall uppleva ett gott arbetsklimat, känna trygghet, tillit och trivsel och bemöta varandra med ömsesidig respekt.

Vi strävar efter att vara en flexibel organisation, som skall ge eleverna möjligheter att arbeta efter sina individuella förutsättningar i olika grupperingar för att nå skolans mål.

Genom individuella utvecklingsplaner, åtgärdsprogram och genom ett rikt varierat arbetssätt – temaarbete i grupper, enskilt arbete, muntliga och skriftliga redovisningar o s v -möter vi på olika sätt varje enskild elev.

Vi uppmuntrar elevens aktiva deltagande och samverkan mellan hem och skola, som också är av stor betydelse för de resultat som kan uppnås.

Besöksadress
Södra storgatan 21
267 40 Bjuv

Postadress
Bjuvs kommun
Varagårdsskolan
Box 501
267 25 Bjuv

Administration
042-458 53 20

Mejl
varagardsskolan@bjuv.se

Frånvaroanmälan
Infomentor

Tf rektor
Maria Sirén Nöbbelin
042-458 53 18
Maria.Siren-Nobbelin@bjuv.se 

Tf rektor grundsärskola
Anna Bergevi
0709-58 53 67
anna.bergevi@bjuv.se

Varagårdsskolans fritidshem

Telefon
Delfinen
042-458 50 47, 0709-49 54 21
Draken
042-458 53 21. 0709-49 54 22
Hajen
042-458 51 73, 0709-49 54 23

Mejl
varagard.fritidshem@skola.bjuv.se