Skolskjuts

Barn som har långt till sin närområdesskola kan ha rätt till busskort eller skolskjuts. Det är viktigt att komma ihåg att rätten till skolskjuts kan påverkas om du väljer en skola i ett annat upptagningsområde.

Fält med hus i bakgrunden

Om ditt barn går i sin anvisningsskola

Anvisningsskolan är den skola där kommunen hade placerat ditt barn utifrån barnets folkbokföringsadress, och innebär oftast den skola som ligger närmst barnets hem. Barn som har långt till anvisningsskolan kan ha rätt till busskort eller skolskjuts.

Skolskjutsen i Bjuvs kommun samordnas med kollektivtrafiken. Det innebär att elever som har möjlighet i första hand får ett busskort och reser till och från skolan med Skånetrafikens linjetrafik. På Skånetrafikens hemsida hittar du mer information om hållplatser och tidtabeller.

De elever som inte kan åka med den kollektiva linjetrafiken åker med upphandlad skolskjuts som har fasta tider och färdplan.

I menyn under Skolskjuts hittar du kartor som visar vem som har rätt till skolskjuts för respektive skola.

Om ditt barn går i en annan skola än sin anvisningsskola

Om du väljer att söka en annan skola än anvisningsskolan är huvudregeln att barnet inte har rätt till skolskjuts eller busskort. Detta gäller oavsett om du söker en grundskola i ett annat upptagningsområde i kommunen, en fristående verksamhet, eller en grundskola i en annan kommun.

Det finns dock vissa förutsättningar under vilka kommunen erbjuder skolskjuts även då barnet går i en annan skola. Det kan till exempel vara om skolskjuts till den andra skolan inte innebär en merkostnad för kommunen. Läs mer i regelverket för skolskjuts Pdf, 209.4 kB..

Om du väljer att placera ditt barn i en fristående skola i en annan kommun finns ingen skyldighet för Bjuvs kommun att anordna skolskjuts.

Så här ansöker du om skolskjuts eller busskort

Du ansöker om skolskjuts eller busskort via kommunens e-tjänst eller genom att fylla i en blankett som du skickar till kommunen. Båda vårdnadshavarna måste godkänna ansökan.

Ansökan om skolskjuts eller busskort vid växelvis boende görs genom en särskild blankett som lämnas till skolans administratör, eller till barn- och utbildningsförvaltningen om ditt barn går i en skola utanför kommunen.

Hjälp med transport efter olycka

Särskilt anpassad transport för elev som har tillfällig funktionsnedsättning efter en olycksfallsskada, hanteras av Bjuvs kommuns olycksfallsförsäkring.

Dialogen kring särskild transport hanteras mellan vårdnadshavare och försäkringsbolaget.

Här kan du läsa mer om vår försäkring och hur du anmäler behov av transport.