Bjuvs kommuns logga

Skolskjuts

Barn som har långt till sin närområdesskola kan ha rätt till busskort eller skolskjuts. Det är viktigt att komma ihåg att rätten till skolskjuts kan påverkas om du väljer en skola i ett annat upptagningsområde.

Fält med hus i bakgrunden

Om ditt barn går i sin anvisningsskola

Anvisningsskolan är den skola där kommunen hade placerat ditt barn utifrån barnets folkbokföringsadress, och innebär oftast den skola som ligger närmst barnets hem. Barn som har långt till anvisningsskolan kan ha rätt till busskort eller skolskjuts.

Skolskjutsen i Bjuvs kommun samordnas med kollektivtrafiken. Det innebär att elever som har möjlighet i första hand får ett busskort och reser till och från skolan med Skånetrafikens linjetrafik.

» På Skånetrafikens hemsida hittar du mer information om hållplatser och tidtabeller.

De elever som inte kan åka med den kollektiva linjetrafiken åker med upphandlad skolskjuts som har fasta tider och färdplan.

Klicka på skolornas namn nedan för att komma till kartor som visar vem som har rätt till skolskjuts för respektive skola.

» Brogårdaskolan och Varagårdsskolan

» Ekeby skola

» Jens Billeskolan

Om ditt barn går i en annan skola än sin anvisningsskola

Om du väljer att söka en annan skola än anvisningsskolan är huvudregeln att barnet inte har rätt till skolskjuts eller busskort.

Det finns dock vissa förutsättningar under vilka kommunen erbjuder skolskjuts även då barnet går i en annan skola. Det kan till exempel vara om skolskjuts till den andra skolan inte innebär en merkostnad för kommunen.

» Läs mer i regelverket för skolskjuts Pdf, 209.4 kB..

Om ditt barn går i en fristående skola i en annan kommun finns ingen skyldighet för Bjuvs kommun att anordna skolskjuts.

Så här ansöker du om skolskjuts eller busskort

Du ansöker om skolskjuts eller busskort via kommunens e-tjänst eller genom att fylla i en blankett som du skickar till kommunen. Båda vårdnadshavarna måste godkänna ansökan.

Ansökan om skolskjuts eller busskort vid växelvis boende görs genom en särskild blankett som lämnas till skolans administratör, eller till utbildningsförvaltningen om ditt barn går i en skola utanför kommunen.

Så här fungerar den anordnade skolskjutsen

Resorna utförs med skolbuss och skolbussarna körs av Alternativ trafik. I vissa fall kan resorna utföras med skoltaxi som körs av DRT Solutions.

Elev som har beviljats resor till och från skolan har rätt att resa från och till en hållplats eller upphämtningsplats i anslutning till elevens hemadress.

Vid så kallat växelvis boende, det vill säga när eleven bor växelvis lika mycket hos sina föräldrar, är båda föräldrarnas adresser att betrakta som elevens hemadresser om adresserna ligger inom kommunen.

Skolskjuts kan endast nyttjas av eleven för resor till och från skolan enligt skolans schema. På lovdagar och studiedagar går ingen skolskjuts.

Hjälp med transport efter olycka

Särskilt anpassad transport för elev som har tillfällig funktionsnedsättning efter en olycksfallsskada, hanteras av Bjuvs kommuns olycksfallsförsäkring.

Dialogen kring särskild transport hanteras mellan vårdnadshavare och försäkringsbolaget.

»Här kan du läsa mer om vår försäkring och hur du anmäler behov av transport.

Kontaktcenter
042-458 50 00
info@bjuv.se

Senast publicerad: