PRAO

Vissa saker är svåra att läsa sig till, de behöver man uppleva själv. Att arbeta är en sådan sak. PRAO är en förkortning av praktisk arbetslivsorientering och är en viktig del av skolans undervisning.

bakverk med hjärta

Genom prao får du som elev möjlighet att bekanta dig med arbetslivet och en liten inblick i vad det innebär att arbeta. Under en praoperiod lär du dig också mycket om dig själv. Hur agerar du i en ny miljö bland nya människor? Hur reagerar du på oväntade situationer? Hur löser du problem?

Alla kunskaper och erfarenheter du får av en praoperiod kan hjälpa dig att göra ett väl underbyggt val inför gymnasiet och ditt kommande arbetsliv. Praon hjälper dig också att bygga upp ett kontaktnät med vuxna i arbetslivet och kan kanske skapa möjligheter för ditt första extrajobb eller sommarjobb.

Alla elever ska ha tio dagars prao under årskurs 8 eller 9. Praon är en del av undervisningen och närvaron är obligatorisk.

  • Ekeby skola har du prao en vecka på vårterminen i årskurs 8 och en vecka på höstterminen i årskurs 9.
  • Jens Billeskolan har du prao en vecka på vårterminen i årskurs 8 och en vecka på höstterminen i årskurs 9.
  • Varagårdsskolan har du prao under två sammanhängande veckor på vårterminen i årskurs 8.

Nedan finns svar på vanliga frågor om prao, om du har andra frågor eller funderingar kring prao kontaktar du SYV på din skola. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Prao VT23

Under vårterminen kommer praon att genomföras under följande veckor:

  • v. 12-13 åk 8 Varagårdsskolan
  • v. 19 åk 8 Jens Billeskolan
  • v. 21 åk 8 Ekeby skola

I samverka.nu finns en bank av praoplatser i både kommunala verksamheter och i näringslivet. De öppnas för bokning i samband med varje praoperiod. Platserna fördelas utifrån “först till kvarn”-principen. När platserna finns tillgängliga för bokning får du veta det av din SYV.

Såhär bokar du praoplats

Dina inloggningsuppgifter får du av SYV i samband med att det är dags att söka prao.

Här loggar du in

För att få ut så mycket som möjligt av din praoperiod bör du fundera över vilken praoplats du ska välja. Finns det något yrke som du är nyfiken på men kanske inte vet så mycket om? Finns det något företag som du tycker verkar spännande? Vilken praoplats kan hjälpa dig i ditt val av gymnasieutbildning?

Var inte rädd för att välja en bransch eller ett yrke som kanske känns otippat. Det här är din chans att testa om det är något för dig.

Om du inte hittar en praoplats i samverka.nu som du vill praoa på kan du söka en egen praoplats. Du tar då kontakt med en arbetsplats och kommer överens med dem om att du ska få praoa där.

Din SYV ger dig information inför praon om vilka kontaktuppgifter och vilken information skolan behöver om din praoplats. Det skriver du sedan in i samverka.nu under rubriken “Registrera egen praoplats”

Såhär registrerar du en egen praoplats

Nej, det finns lagar och regler som styr hur barn- och ungdomar får arbeta. Det gäller både vilka tider du får arbeta på, vilket ansvar du får ha och vilka risker du får utsättas för. Varje arbetsplats som tar emot en praoelev gör en riskbedömning. SYV tar sedan ställning till om arbetsplatsen är lämplig för prao. Vilka regler som gäller finns att läsa på Arbetsmiljöverket.

Mycket kortfattat innebär reglerna att du får utföra lätt arbete som inte medför risker för dig.

Du får till exempel inte utföra tunga lyft eller vistas i miljöer med högt buller.

Du ska alltid ha en handledare som ansvarar och handleder dig i ditt arbete.

Inom handel får du till exempel inte sälja åldersreglerade varor som tobak.

Din arbetstid på max 7 timmar/dag måste infalla mellan 06.00 och 20.00.

Ett bra sätt är att ringa till eller besöka arbetsplatsen och presentera dig. Förklara att du söker en praoplats och beskriv varför du gärna vill praoa på just den arbetsplatsen.

Det är större chans att de tackar ja till att ta emot dig som praoelev om de märker att du verkligen är intresserad av arbetsplatsen och arbetet. Läs gärna på om arbetsplatsen innan.

Var också noga med att förklara vilken eller vilka veckor du ska praoa.

Det finns inget som säger att du inte får praoa på samma arbetsplats som t ex din förälder arbetar på. Fundera dock på om det är där du kommer att få störst erfarenhet av arbetslivet och öka ditt kontaktnät mest.

Vi rekommenderar dig att vidga dina vyer. Kanske kan du byta kontakter med en kompis? Du praoar hos kompisens pappa och kompisen praoar hos din moster.

Om du ändå väljer att praoa på en arbetsplats där du känner någon väldigt väl bör någon annan än den du känner bäst vara din handledare under praoperioden.

Studie- och yrkesvägledare
Varagårdsskolan
Sandra Amberg
0708-32 27 79
sandra.amberg@bjuv.se

Studie- och yrkesvägledare
Jens Billeskolan och Ekeby skola
Anna-Lena Hall
0720-50 26 63
anna-lena.hall@bjuv.se