Vitsippans förskola

Förskolan har en underbar utemiljö och uppbyggda lärmiljöer, både inomhus och utomhus med språklig undervisning i fokus.

Om oss

Vi är Bjuvs äldsta förskola och vi har tre stycken avdelningar Orkanen, Tromben och Kulingen och alla 1-5 års avdelningar. Här  möts barnen av utmanande lärmiljöer som formas och förändras efter barngruppens intresse och behov.

Undervisning

Hos oss ligger värdegrund och den språkliga utvecklingen i fokus och hela förskolan arbetar med gemensamma tema. Vår strävan är att alla ska känna sig trygga, bli hörda och mötas av respekt.

Vi tar vara på barnens tankar och idéer och på sätt utformar vi våra lärmiljöer och väcker barnens nyfikenhet och lust att utforska och lära samtidigt som de utmanas.

Här sker undervisning både inomhus och utomhus.

Omgivning och vår utemiljö

Vår förskola har en fantastisk utemiljö, med stora ytor och mycket grönska och inbjuder till varierade lärmiljörer.

Vi har en dunge där djurlivet och växtlivet utforskars och undersöks, en motorikhörna där rörelse och den grovmotoriska utvecklingen ligger i fokus och en lanthandel där det sociala samspelet utvecklas.

Och runt om förskolan i vår närmiljö har vi gångavstånd både till stora grönområden och  lekplatser.

 

Bildväljare

Besöksadress
Släntgatan 8
267 38 Bjuv

Postadress
Bjuvs kommun
Vitsippans förskola
Box 501
267 25 Bjuv

Telefon
Kulingen 0709-55 37 35
Orkanen 0709-55 37 37
Tromben 0709- 55 37 36

Mejl
vitsippan.forskola@bjuv.se

Rektor
Anita Persson
Anita.Persson@bjuv.se

Förskolans öppettider
6.00-18.00