Bjuvs kommuns logga

Vitsippans förskola

På Vitsippans förskola ligger värdegrund och den språkliga utvecklingen i fokus och hela förskolan arbetar med gemensamma teman. Vår strävan är att alla ska känna sig trygga, bli hörda och mötas av respekt. Här möts barnen av utmanande lärmiljöer som formas och förändras efter barngruppens intresse och behov. Förskolan har en fantastisk utemiljö, med stora ytor och mycket grönska som inbjuder till varierande lärmiljörer.

utemiljö
utemiljö
utemiljö

Besöksadress
Släntgatan 8
267 38 Bjuv

Postadress
Bjuvs kommun
Vitsippans förskola
Box 501
267 25 Bjuv

Avdelning


Kulingen

0709-55 37 35

Orkanen

0709-55 37 37

Tromben

0709-55 37 36

Mejl
vitsippan.forskola@bjuv.se

Förskolans öppettider
6.00-18.00

Senast publicerad: