Bjuvs kommuns logga

Interkommunal ersättning

Interkommunal ersättning är en ersättning som Bjuvs kommun kan betala ut till en enskild verksamhet eller kommun om ett barn som är folkbokförd i vår kommun väljer att gå förskola, fritidshem eller skola i en annan kommun. Rätten till interkommunal ersättning regleras i skollagen och gäller i offentlig som privat verksamhet.

Ekonomi
bufekonomi@bjuv.se

Kontaktcenter
042-458 50 00
info@bjuv.se

Senast publicerad: