Bjuvs kommuns logga

Kurslitteratur

  • Du som läser på grundläggande vuxenutbildning får låna litteraturen av skolan.
  • Du som läser på gymnasial vuxenutbildning köper själv din litteratur.
  • Du som läser på gymnasial vuxenutbildning och är under 20 får låna litteraturen av skolan, till och med första halvåret det år du fyller 20.
  • Du som läser på Sfi får låna litteraturen av skolan.

 

Kurs

Titel

ISBN

Branschkunskap inom handel och administration

Branschkunskap inom handel Fakta och uppgifter

9789147147113

Engelska 5

Read and React - Interactive

9789144167008

Engelska 6

Read & Proceed Interactive

Dead Poets Society (English novel)

9789144093246

9781401308773

Komvuxarbetet – KVARHA

Information ges av lärare vid kursstart


Historia 1b

Alla tiders historia 1b

9789140675170

Historia 2a

Perspektiv på historien 2-3

9789140665980

Inköp 1

H2000 Inköp 1

9789147140367

Matematik 1a/1b/1c

Matematik 5000+ Kurs 1abc Vux

9789127461772

Matematik 2a/2b/2c

Matematik 5000+ Kurs 2abc Vux

9789127462670

Matematik 3b

Matematik 5000+ Kurs 3bc Vux

9789127463813

Matematik 4

M4

9789147109098

Matematik 5

M5

9789147109289

Praktisk marknadsföring 1

Praktisk marknadsföring 1

9789147147137

Servicekunskap 1

Servicekunskap 2

Servicekunskap 1 Fakta och uppgifter

Information ges av lärare vid kursstart

9789147147120


Svenska 1 samt Svenska som andraspråk 1

Fixa svenskan 1

9789127457256

Svenska 2 samt Svenska som andraspråk 2

Fixa Svenskan 2

9789127457263

Svenska 3 samt Svenska som andraspråk 3

Språket och berättelsen 3

9789140695239


Kurs

Titel

ISBN

Branschkunskap inom handel och administration

Branschkunskap inom handel Fakta och uppgifter

9789147147113

Inköp 1

H2000 Inköp 1

9789147140367

Praktisk marknadsföring 1

Praktisk marknadsföring 1

9789147147137

Servicekunskap 1

Servicekunskap 1 Fakta och uppgifter

9789147147120

Servicekunskap 2

Information ges av lärare vid kursstart
Titel

ISBN

Professionell städservice och hemservice

9789147147113

Sweol yrkessvenska Lokalvård

9789188689535

Städhandbok Städ

Städbranschen Sverige

Senast publicerad: