Bjuvs kommuns logga

Gymnasieval

Att välja till gymnasieskolan upplevs ofta som ett stort steg i livet. Om du väljer en utbildning du verkligen är intresserad av är chansen större att det går bra. För att underlätta valet är det viktigt att du förbereder dig.

Att välja gymnasieutbildning är något som du måste göra själv. Du kan alltid ta kontakt med skolans studie- och yrkesvägledare som kan ge dig mer information och fungera som ett bollplank i dina funderingar. Det kan även vara värdefullt att prata med personer som känner dig väl för att få tips och idéer, men glöm inte att det är du som ska gå utbildningen och att det är din framtid det handlar om. Fundera på vad som är viktigt för dig.

I Skolverkets utbildningsguide hittar du samlad information om gymnasievalet, och inspiration och stöd för att underlätta ditt val.

» Läs mer på Skolverket.

Ansök till gymnasieskolan

Bjuvs kommun har ingen egen gymnasieskola utan samverkar med övriga kommuner i Skåne och västra Blekinge som en gemensam gymnasieregion, vilket innebär att du som är folkbokförd i Bjuv kan söka och bli mottagen på alla gymnasieskolor i regionen.

» På skanegy.se hittar du all information om hur valet går till.

Där hittar du bland annat:

  • Viktiga datum att ha koll på,
  • Programguide med information om alla program du kan söka,
  • Information om gymnasiemässor och öppet hus,
  • Information om hur du ansöker,
  • Information om antagning och antagningsbesked,
  • Sökfunktion för att hitta skolor du är intresserad av.

Där kan du även chatta med en studie- och yrkesvägledare måndag-torsdag klockan 17-21.

Välja program

Det finns 18 nationella gymnasieprogram, varav 12 är yrkesprogram och 6 är högskoleförberedande. De nationella programmen har samma innehåll oavsett vilken skola du går på.

» Här kan du läsa mer om alla program som du kan söka.

Högskoleförberedande program

De högskoleförberedande programmen fokuserar på att ge dig de ämneskunskaper och den behörighet som du behöver för att kunna plugga vidare på universitet eller högskola.

Yrkesprogram

Yrkesprogrammen fokuserar på att ge dig de specialkunskaper som krävs för att börja jobba med ett särskilt yrke direkt efter gymnasiet. Det kan till exempel vara barnskötare, undersköterska, kock, snickare, murare eller elektriker. Du kan dessutom välja att läsa kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskolan.

Övriga

Utöver de nationella programmen finns det spetsutbildning, International Baccalaureate (IB), lärlingsutbildningar (inom yrkesprogrammen), idrottsutbildningar, riksrekryterande utbildningar och så kallade särskilda varianter.

Introduktionsprogrammen (IM)

Introduktionsprogrammen (IM) är till för dig som inte är behörig till gymnasieskolans nationella program. På ett introduktionsprogram får du en utbildning som är anpassad efter dina behov.

» Läs mer om IM här.

Studie- och yrkesvägledare
Varagårdsskolan
Ida Lilja
0708-32 27 79
ida.lilja@bjuv.se

Studie- och yrkesvägledare
Ekeby skola
Anna-Lena Hall
0720-50 26 63
anna-lena.hall@bjuv.se

Studie- och yrkesvägledare
Jens Billeskolan
Alexander Whitaker
070- 304 49 87
alexander.whitaker@bjuv.se

Senast publicerad: